Jaga de kriminella och lämna lagliga vapenägare ifred

Bild: Privat
  • Fredag 28 jan 2022 2022-01-28
E-post 1490

Jakt och sportskytte engagerar hundratusentals svenskar. Det är en del av vår kultur, en livsstil för väldigt många av oss och det har varit i det närmaste problemfritt under så lång tid vi kan minnas. Skjutvapen är ju endast farliga i händerna på de individer som inte bör äga vapen och i Sverige finns det en fungerande lämplighetsprövning av vapenägare.

Vi har i skrivande stund dessutom tidsbegränsade licenser för vissa typer av vapen. Riksdagen har dock beslutat att ta bort denna tidsbegränsning och därmed förenkla reglerna för sportskyttar, eftersom kontrollerna ändå är så omfattande och tidsbegränsningen bara orsakar återkommande och onödig byråkrati.

Registren fungerar digitalt och kontinuerligt, läkare har anmälningsplikt i det fall där sjukdomstillstånd kan påverka vapeninnehav och förvaringen av vapen i vapenskåp reducerar risk för både olyckor och stöld. Det finns därmed inget reellt skäl att behålla krångliga regler, som bara berör hederliga människor som sysslar med en sport.

Justitieminister Morgan Johansson vägrar dock att lyda riksdagens beslut, vilket är anmärkningsvärt i sig. Men att politiker fokuserar på en grupp som per definition måste vara prickfria i alla brottsregister medan kriminella med illegala vapen går lösa är mer än anmärkningsvärt. Det är att förflytta fokus från ett av vår tids största problem – den typ av nätverksbaserade kriminalitet som inte räds polis eller rättsstat och den extremism som mynnar ut i terrorism – som man är oförmögen att lösa.

2021 var ett år med runt 350 skjutningar, 46 avlidna och 115 skadade. Det är siffror som är orimliga för ett land som Sverige. De kriminella som står för skjutningarna med sina illegala vapen har förstås ingenting med jägare, sportskyttar eller deras vapen att göra. På samma sätt har älgjakt och SM i dynamiskt sportskytte noll och intet med terrordåd och våldsbejakande extremism att göra.

Det är därför häpnadsväckande att se justitieminister Morgan Johansson (S) beskriva det nämnda riksdagsbeslutet om förenklade regler för redan godkända och aktiva sportskyttars vapeninnehav som ”att släppa kontrollen av terrorvapen” för högerextremister, kriminella och terroristen Breivik.

Samtidigt som det grova våldet, kriminellas skjutningar och bombdåd skenat utom kontroll tycker alltså ansvarig justitieminister att det är lämpligt att ta billiga poäng genom försvåra för laglydiga sportskyttar. Alla berörda, inklusive en justitieminister på Morgan Johanssons nivå, vet att sportskyttar och deras vapen inte utgör någon som helst del i de dagliga skjutningarna mellan kriminella i Sverige.

De senaste åren har Sverige blivit ett land där kriminella skjuter bland allmänheten varje dag. De politiker och partier som skapat dessa problem kommer inte att kunna lösa dem. De som aldrig ser några problem komma och som för att bli omvalda ursäktar sina resultat med att ”vi har väl alla varit naiva”. Det yttersta ansvaret ligger dock i slutänden hos väljaren. Vapenägare får vad de röstar på. Precis som alla andra.

En röst på S betyder skeva resonemang likt de Morgan Johansson anför. Resonemang där man jagar sportskyttar och jägare istället för att fokusera på kriminella, illegala vapen och terrorister. Röstar man in Medborgerlig Samling får man en politik där alla vi som är legala vapenägare ges den frihet vi förtjänar och där fokus istället läggs på att verkligen bekämpa kriminella individer, gäng och illegala vapen.

Laglydiga skyttar klarar sina åtaganden och sitt ansvar varje år. Ta därför bort de tidsbegränsade licenserna direkt. Ge större frihet åt de som bevisligen klarar av att axla ansvaret och rösta bort de politiker som vill inskränka våra rättigheter.

Om debattörerna
Håkan Palm, Medborgerlig Samling
Edward Nordén, partistyrelseledamot Medborgerlig Samling

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag