Joakim Lamotte: ”Ynkligt och ryggradslöst av Gislaved”

Foto: Facebook
Foto: Facebook
  • Torsdag 19 okt 2017 2017-10-19
E-post 550

SVERIGE Frilansjournalisten Joakim Lamotte reagerar kraftfullt på att Gislaved avbokat den föreläsning han skulle ha haft nu på fredag för kommunens gymnasieelever. – Jag tycker det är ynkligt och ryggradslöst, säger han.

Sedan Nyheter Idag publicerade sin artikel igår har kommunen gått ut med ett pressmeddelande där man ytterligare markerar avstånd mot Lamotte.

Kommunens barn- och utbildningschef Mats Spånberg och gymnasiechefen Karin Renblad citeras där man förklarar att Renblad ”granskat” Lamottes ”olika utspel, debattinlägg och uttalanden i sociala medier”.

”Den sammantagna bilden visar att Joakim Lamottes framförande, påpekanden och påståenden ger en tvetydig bild av hans budskap och på vilket sätt han kan vara en förebild i värdegrundsfrågor”, lyder kommunens analys där beslutet att avboka journalisten försvaras.

Ingenstans preciseras emellertid vad det är Lamotte sagt eller gjort som man anser bryter mot det som kallas för värdegrunden. Och Joakim Lamotte reagerar kraftfullt på hur Gislaveds kommun beter sig.

– Jag tycker det är ynkligt och ryggradslöst av dem att göra en sådan här avbokning, säger han till Nyheter Idag.

– Det är framförallt en kvinna som hört av sig till kommunen, SSU-kvinnan Madeleine Hammarström. Hon säger att jag är rasist och antifeminist, men hon har inga belägg överhuvudtaget för något av det. Ska man rikta sådana anklagelser mot någon så måste man ha belägg för det.

Lamotte poängterar att kommunen givetvis får boka in vilka föreläsare de vill. Det han reagerar på är främst att han med kort varsel avbokats och samtidigt av kommunen anklagas för att vara rasist och bryta mot värdegrunden.

– Då får de peka på något jag sagt eller gjort. Det är jävligt luddigt! De har inga exempel på någonting, säger han.

– Det är bekymmersamt när de tar politisk ställning. De lyssnar på framförallt en person, Madeleine Hammarström, de lyssnar inte på alla elever, lärare och högstadiets rektor som tyckte det var fantastiskt förra gången jag var där.

Nyheter Idag har sökt Gislaveds barn- och utbildningschef Mats Spånberg.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag