Johannes Nilsson: Det enda vi vet är att Moberg fortfarande hade avskytt S

Bild: Privat/Public domain
  • Måndag 8 jul 2019 2019-07-08
E-post 880

Många missade helt att Jimmie Åkesson citerade Vilhelm Moberg i sitt tal i Almedalen. Men även efter att det gått fram hävdade många att Åkesson missbrukat Moberg som var antinazistisk liberal. Det betyder emellertid inte att Moberg skulle röstat liberalt idag. Vi kan omöjligen veta vad Moberg skulle röstat på i ett samhällsklimat han aldrig upplevde. Det enda vi vet säkert är att hans kritik mot S fortfarande gäller, skriver Johannes Nilsson.

”Sverige är vårt, det är sex och en kvarts miljoner levande svenskars land. Men det är även de dödas land, deras som byggt upp det åt oss från början och lämnat oss sitt verk och arv att förkovra” inledde Jimmie Åkesson sitt tal i Almedalen.

Åkesson citerade naturligtvis Vilhelm Mobergs beredskapsskrift ”Svensk strävan” från 1941, men många från Centerpartiet och vidare vänsterut missade den referens Åkesson gav direkt efter citatet.

Ett bra exempel är den ledarkrönika av Lina Stenberg som LO-tidningen Arbetet publicerade under söndagen.

”Jimmie Åkessons Almedalstal är mest av allt en skrämmande upplevelse. Det är riktigt otäckt hur långt SD har gått i att öppet visa upp sin extrema nationalism och sin rasistiska grundideologi”, skriver Lina Stenberg.

Stenberg tolkar det antal svenskar citatet nämner – det vill säga antalet svenska invånare 1941 – som att Åkesson inte räknar dagens ytterligare 3,5 miljoner invånare som riktiga svenskar.

Flera andra gick i den fällan. En del höll tappert fast vid sin vantolkning – från Arbetet har det exempelvis inte kommit något rättelse – medan andra, som Aftonbladet Helle Klein, menar att Åkesson ”försökte kapa Moberg”.

Här är ett annat stycke Åkesson citerade: ”Svenskarna har förvärvat sig rätten till sitt land. Sverige är vårt sedan årtusenden med odlarens och brukarens självklara rätt, genom fädernas offer i blod, genom den särpräglade kultur, som har skapats här.”

Man ställer sig frågan vilken annan partiledare Klein anser har större rätt till det citatet. Löfven? Lööf? Sjöstedt?

Både innehåll och ton är fullständigt väsensfrämmande för samtliga riksdagspartier utom SD. Skälet till det är förstås de enorma sociala, kulturella och politiska förändringar som Sverige genomgått sedan 1941.

Detta gör det fullständigt anakronistiskt att försöka placera Moberg i ett nutida politiskt sammanhang, men många försöker ändå. Expressens biträdande kulturchef Jens Liljestrand, som nyligen kom ut med en stor biografi över just Moberg, noterar exempelvis att Moberg var antinazist, och att Åkesson saknar rätt till Moberg i och med det.

Men just ”perversa jävla tid” är ett sällsynt misslyckat ordval i sammanhanget, då Moberg var vad som idag skulle betraktas som homofob och förmodligen hade sett Prideparaden som mer perverst än Jimmie Åkesson, barn av sin konservativa tid som han var.

Att Moberg var antinazist råder ingen som helst tvivel om, men var han även antinationalist? I en bemärkelse var han absolut det: han var helt emot överhetens krigiska nationalism, vilket är tydligt i exempelvis hans sista roman ”Förrädarland” som handlar om bönder i gränslandet mellan Sverige och Danmark som kommer i kläm under unionskrigen på 1500-talet

Men att därifrån dra slutsatsen att Moberg var ”antinationalist” i dagens bemärkelse är återigen fullständigt anakronistiskt. Tvärtom präglas många av Mobergs verk av en folklig hembygds-nationalism.

Det räcker med att läsa de av Åkesson citerade styckena ovan för att inse det. Citat som alltså kommer från en essä som manar till nationellt motstånd mot främmande makt. Vill man ha en överkurs i ämnet kan man läsa beredskapsromanen ”Rid i Natt” som han skrev vid samma tid.

Den handlar om hur svenska bönder förtrycks av den utländska adelsmannen Klewen under stormaktstiden. Att skurken är utlänning är centralt i berättelsen, eftersom det är just hans främmande kultur som gör att han förgriper sig på de svenska böndernas traditionella rättigheter.

Det betyder förstås inte att Moberg hade varit sverigedemokrat idag. Det är lika historielöst som att hävda motsatsen. Vi vet helt enkelt inte vilket parti Moberg hade sympatiserat med idag, och vilket samtida parti han hade avskytt är nästan lika svårt att avgöra.

Moberg må ha varit antikommunist, men dagens Vänsterparti har mycket lite gemensamt med fyrtiotalets stalinister. Detsamma gäller nästan alla partier i dagens riksdag, som i samtliga fall förflyttat sig väldigt långt från 40-talets positioner, i takt med att tidsandan förändrats. En person från fyrtiotalet skulle ha mycket svårt att identifiera dagens C som sin tids Bondeförbund.

Men det finns ett undantag, som vi med relativt stor säkerhet kan säga att Moberg avskytt lika mycket idag som under sin levnad: Socialdemokraterna.

För även om Socialdemokraterna på många sätt har tagit sjumilakliv från det parti som inrättade rasbiologiska institut på Mobergs tid, så är Mobergs mest kända citat om S lika aktuellt idag som när han uttalade det, nämligen ”Socialdemokraterna är ett idéparti med två idéer – att ta makten och att behålla den.”

Det är januariöverenskommelsen ett högst levande exempel på.

Stöd Nyheter Idag

Hej.

Det är många som likt dig läser Nyheter Idag.

Till skillnad från många av våra konkurrenter tar vi inte emot något presstöd eller deltar i statligt finansierade projekt (Faktiskt.se). Det gör oss mer oberoende. Samtidigt är vi frivilligt medlemmar av det pressetiska systemet.

Att vi inte har något statligt stöd innebär att vi själva bestämmer över vårt innehåll. Att vi själva bestämmer vilka frågor vi ska bevaka och att de vi står till svars för är våra läsare. Därför kan vi också utmana och pressa politiker, vi kan granska de frågor som vi tror att våra läsare anser är angelägna.

För att klara av det här behöver vi ditt stöd. Med en prenumeration på 69 kronor i månaden eller 349 kronor halvår, blir du en av dem som bidrar till att vi kan fortsätta med vår journalistik, fortsätta vara ett alternativ till SVT, SR och andra traditionella medier. Klicka på länken, det går snabbt och du gör en stor insats för oberoende journalistik. Tack.

Bli PLUS-medlem för 69 kronor i månaden.

Vilhelm Moberg kritiserade ofta Olof Palme, som han bland annat ansåg för hycklare då denna uppvaktat Gustav IV Adolf på 90-års-dagen och sjungit kungssången. Moberg var republikan.

År 1971 debatterade Moberg Palme i programmet Kvällsöppet. Ämnet var svenska regeringens undfallenhet mot Sovjet med anledning av Alexander Solzjenitsyns nobelpris 1970, då den svenska regeringen vägrade ge Solzjenitsyn den inbjudan som krävdes för att han skulle kunna åka till Sverige utan rädsla för repressalier från den sovjetiska regimen.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag