Kammarrätten ger polisen bakläxa – fel att ställa in Paludan-demonstration

Foto: Tobias Hellsten CC BY-SA 4.0
  • Torsdag 16 mar 2023 2023-03-16
E-post

Polisen hade inte rätt att ställa in Ramus Paludans planerade demonstration i Norrköping förra påsken på grund av ordningsstörningar enligt ett beslut av kammarrätten

Kammarrätten är enig om att beslutet ska upphävas, men har olika skäl för beslutet. Majoriteten anser inte att ordningslagens bestämmelser ger polisen möjlighet att ställa in allmänna sammankomster till följd av ordningsstörningar som inträffat eller befaras.

I stället är det bestämmelserna om att upplösa sammankomster som skulle kunna bli aktuella, bestämmelser som polisen inte har använt sig av.

En ledamot anser att det finns en laglig möjlighet att ställa in sammankomster vid ordningsstörningar, men menar att utredningen inte visar att störningarna var så allvarliga att det var befogat.

Kammarrätten har även avgjort ett annat fall kopplat till påskhelgens korankravaller. Det handlar om en person som omhändertogs i en timmes tid med stöd i polislagen.

Förvaltnings­rätten bedömde att beslutet kunde överklagas och prövade beslutets laglighet, trots att omhändertagandet hade upphört vid prövningen. Kammarrätten upphäver nu förvaltningsrätten dom.

– Vår bedömning är att ett beslut att omhänderta någon med stöd av polislagen inte kan överklagas. De faller utanför förvaltningslagens överklagandebestämmelser och inte heller europakonventionen ger någon rätt att klaga. Rättskyddet tillgodoses i dessa fall på annat sätt än genom en överklagandemöjlighet, säger tf. kammarrättsrådet Erik Hannus i ett uttalande.

Läs även: Domstol: Polisen gjorde fel som grep Paludan

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag