KI: Svensk tillväxt betydligt starkare än normalt

SSAB:s anläggning i Domnarvet. Foto: Calle Eklund. WikiMedia Commons.
  • Onsdag 27 jan 2016 2016-01-27
E-post 0

SVERIGE Tillverkningsindustrin är dragloket i ekonomin när samtliga indikatorer visar  på starkare tillväxt än normalt medan hushållen är fortsatt mer pessimistiska, visar Konjunkturinstitutets senaste mätning.

Konjunkturinstitutets barometerindikator – som mäter företagarnas framtidsutsikter – ökade för andra månaden i rad till 111,9 i januari från 110,3, när indikatorn för tillverkningsindustrins steg rejält medan mätningarna av bygg- och anläggningsverksamhet, detaljhandel och privata tjänstenäringar minskade något. En siffra över 110 betyder en betydligt starkare ekonomisk tillväxt än normalt, skriver Konjunkturinstitutet i ett pressmeddelande.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg från 115,1 i december till 120,8 i januari och signalerar ett betydligt starkare läge än normalt, när fler företag anser att lagren av färdiga varor är för små och företagarna har en mer positiv inställning till orderstockarnas storlek.

Bygg- och anläggningsföretagen hyser fortsatt betydligt mer positiva framtidsutsikter, högre än det historiska genomsnittet, trots en något mer pessimistisk bild av utsikterna för att anställa de kommande tre månaderna. KI:s variabel indikerar  ”ett fortsatt mycket starkt läge”.

Hushållens konfidensindikator föll med 1,1 enheter i januari till 97,5, vilket betyder att hushållen är fortsatt mer pessimistiska än normal, när utsikterna för den egna ekonomin på ett års sikt försämras och färre hushåll anser att det är rätt tid att köpa kapitalvaror. Däremot blev synen på den svenska ekonomin i stort mindre negativ i januari, och skillnaden mellan privatekonomin och landets ekonomiska hälsa består.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag