Kommunerna har svårt att hitta boende till ensamkommande flickor: ”Flera är gifta och har egna barn”

Foto: Max Pixel
  • Torsdag 29 jun 2017 2017-06-29
E-post 1005

STOCKHOLM En allt större andel av de ensamkommande barn som söker asyl i Sverige är flickor och yngre barn. Kommunerna uppger nu till Socialstyrelsen att det är svårt att hitta passande boenden för de ensamkommande flickorna. Många befinner sig i en utsatt situation. Flera av flickorna är redan gifta, har egna barn och placeras hos familjer som inte alltid utreds som andra familjehem. Det meddelar Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Andelen flickor bland de ensamkommande barnen har ökat från 16 procent 2012 till 23 procent de första fem månaderna 2017, enligt nationell statistik. Bland barnen under 13 år är 33 procent flickor. För att ta reda på mer om deras situation har Socialstyrelsen intervjuat företrädare för 74 kommuner och stadsdelar som tagit emot minst tre flickor under 2016.

– Kommunerna uppger att det är svårt att hitta passande boenden för de ensamkommande flickorna. Mottagandet har på många håll utformats främst för pojkar, med särskilda HVB och anpassade fritidsaktiviteter. Analysen visar att socialtjänsten behöver uppmärksamma flickornas situation mer, säger Elisabet Svedberg, utredare på Socialstyrelsens kunskapscentrum för ensamkommande barn.

Speciellt komplicerat kan det enligt kommunerna vara att hitta lösningar för de flickor som är gifta och har egna barn. De intervjuade kommunerna ansvarar för 905 flickor och 41 av dem uppges vara gifta. 53 av flickorna, 7 procent, har ett eller flera barn. Det är en hög andel jämfört med rikssnittet på 0,1 procent för flickor 13–17 år. Föräldraledighet anges av flera kommuner som skäl när flickorna inte går i skolan, vilket är fallet för 3 procent av de 905 flickorna.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag