Konferens avbokade föreläsare – värderingarna stred mot jämlikhetsnormer

Foto: Hernán Piñera/flikr
  • Tisdag 23 okt 2018 2018-10-23
E-post 25

GÖTEBORG I början av oktober bjöds den välrenommerade amerikanska professorn och forskaren Linda Gottfredson in som föreläsare av pedagogikkonferensen ”Need for Change”. När protester väcktes mot att föreläsningen skulle handla om hennes forskning kring hur intelligens påverkar människors yrkesval – pudlade arrangören och drog tillbaka Gottfredsons inbjudan, skriver Academic Rights Watch.

Professor Linda Gottfredson är mest känd för sin forskning kring vilka faktorer som påverkar människor i deras yrkesval. En av slutsatserna från hennes forskning är bland annat att nedärvd intelligens är en avgörande faktor i en människas val av yrke.

International Association for Educational and Vocational Guidance som stod som arrangör till konferensen ”Need for Change” fick motta protester från flera håll när det blev känt att Gottfredson bjudits in.

En av kritikerna var Östra Finlands universitet som skickade in en skriftlig protest. Universitetet lyfter fram att hennes forskning inte ligger i linje med arrangörens etiska riktlinjer som säger att man ska ta avstånd från alla former av stereotyp diskriminering och förespråka lika förutsättningar. Trots att Gottfredson påtalat behovet av att ge människor med låg intelligens extra stöd och hjälp så att de kan klara sig bättre i samhällen som blir allt mer komplicerade, skriver ändå universitetet i sin protest att Gottfredsons forskning drar icke-jämlika slutsatser.

Gottfredsons forskningsresultat har dock stöd av ett omfattande empiriskt underlag – hon har exempelvis tagit del av den amerikanska militärens 100-åriga forskning och statistik kring intelligenskvoter. Protesterna mot att Gottfredson bjudits in vann ändå gehör hos arrangören och hennes inbjudan återkallades.

På Twitter uppmärksammar Ann Heberlein hur subjektiva värderingar ställs över vetenskapliga rön.

 

I ett mejl till arrangörerna kritiserar Gottfredson arrangörerna och skriver att deras beslut om att dra tillbaka hennes inbjudan är en skamlig och ovetenskaplig handling.

Hon påpekar även att kritiken mot hennes forskning enbart angriper de slutsatser som hennes forskning kommer fram till men berör överhuvudtaget inte forskningsmaterialet som slutsatserna vilar på:

– Det oberoende bevismaterialet jag använt mig av och som stärker de slutsatser som kritikerna ogillar nämns inte överhuvudtaget.

Academic Rights Watch stämmer in i Gottfredsons kritik och skriver att hennes forskning är kontroversiell i identitetspolitiska miljöer:

”Den går stick i stäv med vad den pedagogiska tradition som är förhärskande i Sverige och på många andra håll lär, där den centrala tanken är att det inte finns några betydande skillnader i intelligens mellan individer eller grupper.”

Läs även: P3-profilen: ”Alla skämt som stoppats har berört flyktingar, SD eller rasism”

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag