Konjunkturinstitutets bilfientliga rapport: ”Åtgärden riskerar att leda till ökat bilinnehav”

En folkvagn, nästan som ny. Foto: Hans Jørn Storgaard Andersen / Wikimedia Commons
  • Torsdag 10 Dec 2015 2015-12-10
E-post 23

SVERIGE Idag lämnar konjunkturinstitutet en rapport till regeringen och i ett pressmeddelande med rubrik ”Koldioxidskatten kan behöva höjas kraftigt om vi ska nå ambitiösa klimatmål” berättar myndigheten om innehållet i rapporten. Koldioxidskatten kan behöva höjas ännu mer, är ett av budskapen.

I ett pressmeddelande från konjunkturinstitutet med anledning av en rapport som ska lämnas till regeringen idag föreslås skattehöjningar på koldioxid, men även att en höjning av energiskatten på diesel kan behöva övervägas. Detta för att Sverige ska kunna nå ambitiösa klimatmål.

Varnar för att fler ska köpa miljösmarta bilar

I pressmeddelandet adresseras ett så kallat bonus-malus-system. Ett sådant system syftar till att sponsra bilförsäljning av bilar med låga koldioxidutsläpp med bidrag, samtidigt som de med höga koldioxidutsläpp får en straffskatt. Men ett sådant system är inte bra enligt konjunkturinstitutet.

”Åtgärden riskerar leda till ökat bilinnehav”, står att läsa i pressmeddelandet.

Myndigheten motiverar det hela med att om fler köper bilar i Sverige med lågt koldioxidutsläpp riskerar det öka möjligheterna för biltillverkare att sälja bilar med högre koldioxidutsläpp i andra länder.

”Dessutom överensstämmer ett sådant system dåligt med EU:s avgaskrav. Eftersom när fler bränslesnåla bilar säljs i Sverige ökar biltillverkarnas utrymme att sälja bränsletörstiga bilar i andra medlemsländer”, menar konjunkturinstitutet.

Nyheter Idag har sökt konjunkturinstitutet för en kommentar.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag