Kostnaderna i vården ökar kraftigt – Hyrpersonal har ökat i kostnad med en halv miljard på några månader

Foto: Pixabay
  • Tisdag 7 Nov 2017 2017-11-07
E-post 90

SVERIGE Kostnaderna för hyrpersonal inom vården ökar, detta trots en plan för att göra landstingen oberoende av hyrpersonal fram till slutet av 2018. Från januari 2017 fram till september har kostnaderna ökat med en halv miljard.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, släpper nya siffror över kostnaderna för hyrpersonal inom vården. Siffrorna pekar på att kostnaderna ökar, trots landstingens försök att få ner kostnaderna, det uppger Sveriges Radio.

Sen årskiftet 2017 har landstingen kämpat för att göra sig oberoende av hyrpersonal inom vården. Trots detta fortsatte kostnaderna att öka under första halvåret av 2017. Från januari till september ökade personalkostnaderna med en halv miljard kronor. I endast tre av de 21 landstingen har man lyckats med att ha en ihållande kostnadsminskning.

Hans Karlsson, chef för vård och omsorg hos SKL, ser dock positivt på utvecklingen och påpekar att hyrkostnaderna för just läkare har minskat inom psykiatri och primärvård i en tredjedel av landstingen.

– Kostnadsökning i sig är inte positivt men jag tycker ändå att de förändringar vi ser nu är någonting jag vill kategorisera som en framgång, säger Hans Karlsson, chef över vård hos SKL, till Sveriges Radio.

Samtidigt som Karlsson är positiv ökar kostnaderna inom både primärvård och psykiatri totalt. Att hyra in vårdpersonal har tidigare kritiserats för att det är dyrt och kan drabba patienten när det gäller bristande kontinuitet.

SKL har en strategi för att landstingen ska kunna göra sig oberoende av inhyrd personal fram till slutet av 2018. Trots att kostnaderna för inhyrd personal ökar i nästan alla landsting förblir SKL hoppfulla om att målet kommer att kunna uppnås.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag