Krav på sanningsutredning om döden på landets äldreboenden

Foto: Nyheter Idag
  • Onsdag 24 jun 2020 2020-06-24
E-post

STOCKHOLM Stefan Löfven går övriga partier till mötes – granskningskommissionen om Sveriges hantering av coronapandemin ska vara klar innan valet 2022. Det beskedet gavs på onsdagens partiledarmöte, något flera medier rapporterat om. Sverigedemokraterna vill att det särskilt ska utredas vad döden på landets äldreboenden beror på.

Tidigare har beskedet från statsminister Stefan Löfven varit att slutrapporten från en coronakommission ska vänta till efter valet 2022. Men efter att flera partier protesterat kom på onsdagen beskedet vid partiledarmötet att coronakommissionens slutrapport kommer att presenteras under första kvartalet 2022.

Flera av partiledarna tryckte efter mötet på vikten av att kommissionen arbetade med hast. Ett skäl enligt Ulf Kristersson (M) är att det är viktigt att snabbt dra lärdomar för att kunna hantera en kommande pandemi. Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt vill först och främst att brister i äldreomsorgen åtgärdas och snabbt.

– Vi kommer att ha kvar risken för att de äldre får smittan på äldreboende och via hemtjänsten och vi måste göra allt vi kan för att undvika det, säger Sjöstedt till SVT.

– Det andra är förstås ansvarsutkrävande. Det vore närmast provocerande att lägga detta efter ett val, säger Ulf Kristersson.

Sverigedemokraterna vill att granskningskommissionen får ett särskilt uppdrag att utreda döden på landets äldreboenden – en ”Sanningsutredning”.

”Sanningsutredningen ska ses mot bakgrund av omfattande kritik mot hur hanteringen av krisen slagit mot äldre. Anhöriga eller äldre som vårdats för Covid-19 på särskilda boenden vars berättelser gör gällande att patienter inte fått tillgång till adekvata vårdinsatser bör enligt Sverigedemokraterna få möjlighet att själva begära att intervjuas i utredningen”, skriver SD i den inlaga som partiet skickat till den kommande coronakommissionen.

Sverigedemokraternas gruppledare Henrik Vinge kommenterar i ett pressmeddelande.

– Sverigedemokraterna kräver att direktiven till corona-kommissionen ger ett brett mandat att granska både regeringens och de centrala myndigheternas hantering av krisen och insyn i de interna beredningsprocesser som förevarit, säger han.

– Min bild är att budskapet har varit otydligt och många gånger motsägelsefullt kring hur den svenska strategin och målsättningen sett ut och vilka riktlinjer som egentligen gäller till medborgare och vårdpersonal. Utrikesministerns senaste utspel i tysk TV är bara ett av många exempel på undermånlig kriskommunikation.

Anders W Jonsson, Centerpartiets vikarierande partiledare, säger att beskedet om en kommission innan valet är bra.

– Alla partier säger att vi tycker att väljarna bör ha en möjlighet att utvärdera vad som gjorts under en av de värsta kriser landet varit med om vid valet 2022”, säger Jonsson till Dagens Industri.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag