Kriminalstatistik kan vara felaktig – misstanke om att alla mord i Sverige inte redovisas

Genrebild. Foto: Nyheter Idag
  • Lördag 29 sep 2018 2018-09-29
E-post 815

SVERIGE Den officiella mordstatistiken i Sverige kan vara felaktig. Den slutsatsen drar nationalekonomen Tino Sanandaji med anledning av en internutredning av Polismyndigheten som konstaterar en rad brister i utredningen av dödsfall. ”Detta är extremt allvarligt”, skriver Sanandaji.

Svensk kriminalstatistik över mord kan i realiteten vara högre än den som redovisas offentligt. Den slutsatsen drar nationalekonomen Tino Sanandaji efter att han tagit del av en internutredning hos Polismyndigheten. Där konstateras att det finns stora brister i utredningen av dödsfall och att dessa brister kan leda till att mord felaktigt avskrivs som naturliga dödsfall.

”Detta påverkar kriminalstatistiken. Dödligt våld har sen 1980-talet sjunkit i alla västländer, men Sverige är efter senaste årens uppgång det EU-land där det fallit näst minst, ca 15 procent jämfört med ca 50 procent i övriga Europa. Detta baseras på de mord som polisen har utrett, om polisen börjat missa alltfler mord är situationen är ännu värre. Hur många mördare går fria?”, skriver Sanandaji på Facebook.

Han konstaterar även att ”detta är extremt allvarligt”.

Granskade dödsfall i Halland

Nyheter Idag har tagit del av internutredningen och i den listas ett antal brister som kan leda till att dödsfall felaktigt avskrivs som naturliga. ”Förhör med den avlidnes närmaste anhöriga saknas i många utredningar, trots att anhöriga borde ha mycket information att tillföra utredningarna. Ett förhör bör alltid hållas med anmälaren och/eller den person som anträffat den avlidne”, står att läsa i rapporten.

”Det saknas vidare inte sällan identitet på och förhör med de vittnen som funnits på plats”, konstateras även.

Totalt har 500 ärenden i Halland mellan 1 januari 2015 och den 28 februari 2018 granskats. Av dessa ärenden har 20 valts ut för närmare granskning, varvid bedömningen är att 15 av dessa ”har strukturella eller generella brister”. Vidare framgår att i ”fem ärenden bedömde gruppen att ytterligare utredningsåtgärder borde göras för att kunna göra en slutgiltig bedömning av ärendet”.

”Att man hittar så många misstag i lilla Halland tyder på gigantiska problem som polisen måste gå till botten med. Vi har också läst att man naivt avskrivit utredningar där flickor dött efter fall från balkonger som olyckor”, skriver Sanandaji.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag