Läkarfack: Kontrollsamhället tar resurser från patientarbete

Fackordföranden för läkarkåren är mycket kritisk till den byråkratiska styrningen av kåren och menar att den ytterst lett till nedstämdhet och depression hos yrkesutövare och minskad tid för patientarbete. Foto: Kollage/Rickard Eliasson
  • Måndag 14 mar 2016 2016-03-14
E-post 77

STOCKHOLM Läkare hämmas i patientarbetet på grund av allt större administrativ arbetsbörda och minskat handlingsutrymme vad gäller att förhålla sig till olika riktlinjer i arbetet. Det menar Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren som efterlyser drastiska åtgärder för att öka läkarnas möjligheter att lägga tid på patientarbete och kontroll över sin arbetssituation.

Läkarförbundets Heidi Stensmyren menar att den byråkratiska styrningen av läkare har lett till allt mindre flexibilitet, framförallt därför att riktlinjerna inte längre ses som riktlinjer, utan som regler för vad man måste göra.

– Vi har haft ekonomernas decennium och nu har vi juristernas decennium. Man använder nu oftare styrsystem där krav på 100-procentig följsamhet till regler och bestämmelser krävs. Avsteg hanteras i vissa fall som brott mot avtal och regelverk med risk för negativa sanktioner. Förutom att det drar enorma resurser att reglera och kontrollera så är effekterna av kontrollsamhället att man inte får tillbaka det från den individuella yrkesutövaren som man skulle kunna få. Här krockar verkligen systemet med yrkesrollen, säger hon till Läkartidningen.

Förbundsordföranden för läkarkåren menar att arbetet i sjukvården organiseras så att läkarna behandlas som anonyma, utbytbara kuggar i det stora sjukvårdsmaskineriet, något hon i sin tur menar bidrar till lägre ansvarstagande. Samtidigt som ansvaret för vårdverksamheterna är stort är läkarens befogenheter mer begränsade idag.

De ökade pålagorna ska ha lett till att läkaryrket tappat en del av sin forna glans, och att stress, nedstämdhet och depression har blivit allt vanligare arbetsrelaterade symtom hos läkare.

En lösning på problemet är ökat stöd till läkarna av läkarsekreterare och annan administrativ personal, säger Heidi Stensmyren, något som kan frigöra arbetstid för läkarna som istället kan ägnas åt patienterna. En annan lösning på problemet vore om fler läkare blev chefer. Med en läkare som chef kan läkaren få mer stöd i sin yrkesroll och avlastning.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag