Lämna inte walk-over om EU:s överstatlighet

Bild: Privat
  • Tisdag 16 aug 2022 2022-08-16
E-post 66

Det EU som du röstade om 1994 är inte detsamma som dagens och ännu mindre som morgondagens. EU:s byråkratiska maskineri drar mer eller mindre automatiskt till sig alltmer makt från medlemsländerna. Allt fler gränser passeras för marknadsekonomi och nationellt självbestämmande och på något sätt är det alltid Sverige som betalar mest i slutänden. Den katastrofala utvecklingen vill Sverigedemokraterna bryta, skriver Staffan Eklöf och Mats Nordberg, Riksdagens Miljö- och jordbruksutskott, jordbruksfrågor (SD),

EU förändras extra snabbt nu. Bara de senaste åren har följande hänt.

1. Dåligt underbyggda dokument leder till siffersatta mål i jordbruket som tas ur tunna luften och fastställs utan konsekvensanalys. Idealistiska ambitioner presenteras för att detaljstyra näringsliv och ibland även medborgare. Om utvecklingen inte bryts kommer Sveriges livsmedelsproduktion och landsbygder att hotas.

2. Skogsbruket, som egentligen ska skötas av medlemsländerna själva, begränsas allt mer av EU, motiverat med miljö- och klimatskäl. EU:s krav på mindre avverkning och mer reservat tar inte hänsyn till att Sverige redan avverkar långt mindre än skogens tillväxt, skyddar mer skogar än nästan alla andra EU-länder och har en betryggande utveckling för skogslevande djur och växter. Om EU-kommissionen får som den vill, kommer skogens tillväxt, industrins produktion, framtagandet av nya förnybara produkter och antalet arbetstillfällen att minska.

3. Sveriges elmarknad har integrerats med EU:s. Det bidrar till högre elpris i södra Sverige, vilket lär förvärras kommande år bland annat i och med Tysklands motstånd mot fossilfri kärnkraft. Tyskland har ökat sin elimport från Sverige kraftigt i samband med sin kärnkraftsnedläggning.

4. Införandet av EU:s Sociala pelare leder till att många frågor flyttas till EU och ger arbetsmarknadens parter mindre att säga till om. Efter Corona inrättades en grön uppbyggnadsfond på 750 Mdr euro. Den omfördelar pengar från Sverige till andra länder och skuldsätter framtida generationer svenskar.

5. Nyligen antog alla de andra partierna i riksdagen en svensk position som accepterar EU:s nya sociala klimatfond, som ska hjälpa privatpersoner i Öst- och Sydeuropa som drabbas av ökade energi- och drivmedelskostnader till följd av EU:s utsläppshandelssystem för byggnader och vägtrafik. Intäkter från utsläppshandelssystemet ska tillfalla EU:s budget och fonden. Därmed får EU ett slags beskattningsrätt och inte nog med att Sverige har EU:s högsta drivmedelspriser, nu ska vi betala till dem som har lägre också!

EU passar på att flytta fram sina positioner i kris. Under Corona- och Ukrainakriserna har de ständiga små stegen i riktning mot en federal EU-stat ersatts med stora kliv. På tur står en gemensam invandringspolitik och lite längre fram ett gemensamt försvar. Sverige har hittills vikt ner sig steg för steg. Nu är det nog!

Sverige bör använda det unika tillfälle som vårt stundande ordförandeskap i EU 2023 erbjuder, till att lyfta frågan om hur stor EU:s överstatlighet ska få bli. Ska den frysas eller minska och vilka mekanismer kan vi skapa för det? SD frågade i en debatt nyligen EU-minister Hans Dahlgren om regeringen är beredd att resa frågan. Han svarade nej.

Men om vi inte aktivt begränsar EU:s maktexpansion, finns på sikt bara två alternativ – antingen följer vi med EU på resan mot en federal EU-stat eller så tvingas vi på sikt att lämna EU. Är det inte bättre att försöka påverka utvecklingen redan nu?

Sverige bör sträva efter att begränsa EU:s makt kraftigt och flytta tillbaka motsvarande makt till medlemsländerna. Andra stater skulle nog också vara intresserade av en sådan diskussion. Var och en av oss måste också fundera över var smärtgränsen går. Swexit måste vara ett levande och realistiskt andrahandsalternativ om EU inte kan reformeras. Sverige bör därför verka för rimligare utträdesregler, vilket även skulle stärka förhandlingspositionen för länder som inte önskar mer centralstyre.

Om du vill ha ett reformerat EU finns det bara ett parti att rösta på i september, SD.

Om debattörerna

Staffan Eklöf, Riksdagens Miljö- och jordbruksutskott, jordbruksfrågor (SD)
Mats Nordberg, Riksdagens Miljö- och jordbruksutskott, skogsfrågor (SD)

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag