LARMET: ”Vi har tröttnat på att inget görs för att hejda de internationella stöldligorna”

  • Lördag 28 jul 2018 2018-07-28
E-post 1438

STOCKHOLM Låg upptäcktsrisk och obefintliga straff gör att internationella stöldligor ser Sverige som ett drömland. I en debattartikel i SVD pekar flera intresseorganisationer på vilka åtgärder som krävs för att stoppa ligorna. Särskilt ett land nämns som föredöme: Tyskland.

Flera tunga intresseorganisationer har fått nog på grund av att den organiserade brottsligheten skenar. I ett upprop på SVD Debatt kräver de att Sverige tar efter Tyskland, som sänkt antalet bostadsinbrott med 30 procent på två år.

”De internationella stöldligorna ser Sverige som ett smörgåsbord. Ligorna står enligt polisens uppgifter för hälften av alla bostadsinbrott. Ligorna ägnar sig även åt åldringsbrott, butiksstölder, fickstölder, fordons- och bildelsstölder, båtmotorstölder, stölder från jordbruk, dieselstölder och inbrott på byggarbetsplatser.”

Enligt statistik avviker Sverige rejält från våra grannländer Norge och Finland.

”I Sverige har bostadsinbrotten ökat med 30 procent sedan år 2007. I Norge och Finland har bostadsinbrotten däremot fallit med 30–40 procent under samma period. Sannolikheten för att ett svenskt hushåll ska drabbas av bostadsinbrott är dubbelt så hög som i Norge och tre gånger högre än i Finland.”

Erfarenheter från de olika intresseorganisationerna visar att Sverige även sticker ut när det gäller andra former av brott. Exempelvis har organiserade båtmotorstölder och bildelsstölder ingen motsvarighet i grannländerna.

Och trots brottsförebyggande åtgärder som grannsamverkan, bättre lås, smartare larm, DNA-märkning och spårsändare räcker inte detta.

”Stöldligorna flyttar till Sverige”

Ett land som har fått bukt på problemen är Tyskland.

”Tyskland är ett land som har varit drabbat av stöldligornas härjningar på samma sätt som Sverige men där man genom kraftfulla åtgärder har lyckats vända utvecklingen. På bara två år har antalet bostadsinbrott minskat med 30 procent. En viktig åtgärd var den kraftiga skärpning av straffskalan för bostadsinbrott som genomfördes under förra året. Tysk polis har dessutom tillförts resurser inriktade på att slå ut de internationella stöldligornas logistik. Tysk polis har byggt upp ett nära samarbete med polisen i de kriminella nätverkens hemländer. Mycket tyder på att den tyska polisens framgångar bidrar till att stöldligorna flyttar sin verksamhet till Sverige i stället.”

I ett försök att vända den negativa trenden kräver organisationerna att politikerna omsätter ord till handling. Flera åtgärder nämns: Ökade resurser, tydligare direktiv, strategisk bevakning av hamnar och andra utförselvägar för stöldgods, bättre tekniska hjälpmedel, straffskärpning, skadestånd som kan krävas in oavsett om tillgångarna finns i utlandet, bättre samverkan mellan olika instanser.

De menar också att det krävs en förbättrad samordning på EU-nivå, främst genom Europol, för att på allvar stoppa de internationella ligorna.

Chefer för bland annat Larmtjänst, Stöldskyddsföreningen, Svensk Försäkring, Biluthyrarna, Motorbranschens Riksförbund, Svensk Handel och Villaägarnas Riksförbund har skrivit under debattartikeln.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag