Låt inte känslor styra lagstiftningen

Bild: Privat/Tobias Hellsten/CC BY-SA 4.0
  • Måndag 10 jul 2023 2023-07-10
E-post 0

”Det är viktigt att komma ihåg att att stödja grundlagen inte innebär att man godkänner varje handling som den tillåter. Det innebär snarare att man erkänner betydelsen av att ha en stabil, konsekvent och rättvis juridisk ram som styr samhället” skriver Sverigedemokraternas före detta presschef Henrik Gustafsson.

Att navigera i landskapet mellan lagar, etik och känslor är en utmaning för alla samhällen. I en demokrati kan vissa handlingar vara lagligt tillåtna, men samtidigt ses som moraliskt stötande av vissa grupper. Ett exempel kan vara att bränna en helig skrift eller en nations flagga, vilket kan väcka starka känslor och upprördhet.

Dessa situationer, oavsett hur obekväma eller utmanande de kan vara, tjänar som påminnelser om de fundamentala principerna som styr vår demokrati och lagstiftning.

Det är viktigt att skilja mellan lag och moral. Lagstiftningen, som är en produkt av en demokratisk process, utgör rättsstatens fundament. Den ger oss ett ramverk för att definiera vad som är lagligt och olagligt, medan moralen kan variera betydligt mellan olika individer och grupper inom samma samhälle. Även om en handling kan ses som moraliskt förkastlig, betyder det inte nödvändigtvis att den är olaglig, eller bör vara det.

Att värna om grundlagen, även när handlingar väcker stark upprördhet, är att värna om själva kärnan i vår demokrati Även om det kan vara frestande att svara på starka känslor genom att införa lagar, skulle det vara att underminera rättsstatens principer. Vår lagstiftning bör baseras på rationella och genomtänkta processer, snarare än impulser och reaktioner på specifika händelser. Att förlita sig på tillfälliga stämningar när vi formulerar lagar kan skapa rättsosäkerhet och potentiellt underminera förtroendet för rättsväsendet.

Som samhälle måste vi försäkra oss om att våra lagar är opartiska, objektiva och konsekventa. Att basera dem på tillfälliga känslor eller stämningar skulle vara att svika dessa principer. En lag bör inte vara en reaktion på känslor, utan snarare ett verktyg för att upprätthålla rättvisa, jämlikhet och frihet för alla medborgare.

Det är viktigt att komma ihåg att att stödja grundlagen inte innebär att man godkänner varje handling som den tillåter. Det innebär snarare att man erkänner betydelsen av att ha en stabil, konsekvent och rättvis juridisk ram som styr samhället.

På det här sättet, trots våra känslor, bör vi fortsätta att värna om vår grundlag och rättsstatens principer. Att göra detta stärker vår demokrati och försäkrar oss om att den kan hantera och utvecklas i takt med samhällets föränderliga landskap.

Som före detta presschef för Sverigedemokraterna och grundaren av en medie-byrå med fokus på demokrati och lagstiftning, uppmanar vi alla att fördjupa sin förståelse för rättsstatens värde och vikten av att skydda våra grundläggande rättigheter.

Vi är medvetna om att detta är en utmaning, särskilt i ljuset av handlingar som kan väcka starka känslor. Men vi tror att det är just i dessa utmanande stunder som vår hängivenhet till demokratins och rättsstatens principer testas mest. Och det är i dessa stunder som vi måste stå starka och stå upp för de värden som gör vårt samhälle starkt och fritt.

Om debattören
Henrik Gustafsson, F.d presschef Sverigedemokraterna, grundare av PR-byrån GW Consulting Group

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag