Stämningen mot Ingeborgs justeras

Sema Mehdi och brevet från Livs som missuppfattats. Foto: Nyheter Idag
  • Måndag 22 jun 2015 2015-06-22
E-post 222

LINKÖPING I en tidigare artikel påstod Nyheter Idag att Livsmedelsarbetareförbundet backar från kraven mot Ingeborgs Bageri. Detta var felaktigt. Vad som stämmer är att stämningsansökan justeras och ett av yrkandena dras tillbaka.

Artikeln är uppdaterad

I en tidigare artikel påstods i Nyheter Idag att Livsmedelsarbetareförbundet backar i sin stämning mot Ingeborgs Bageri om 650 000 kronor. Detta var felaktigt, det Livs gör är att justera ett av yrkandena i stämningsansökan – men kravet om skadestånd står kvar.

Att vi tidigare rapporterat felaktigt beror på att missuppfattningen fått stor spridning och att även bageriets ägare varit av samma uppfattning. När Nyheter Idag undersöker saken förefaller det även som så att bageriets juridiska ombud gjort en liknande tolkning.

Nyheter Idag har talat med chefsjuristen Ilan Sadé

Efter att lokaltidningen Corren talat med juristen Henrik Ask på LO-TCO rättskydd står det klart att Livsmedelsarbetareförbundet står fast vid sina krav mot bageriet. Nyheter Idag har talat med vår krönikör Ilan Sadé som till vardags arbetar som chefsjurist på en byrå i Malmö.

– Inom arbetsrätten finns det en särskild möjlighet att begära att domstol ska ogiltigförklara en uppsägning, om detta sker kort tid efter det att uppsägningen påstås ha skett. Om domstolen sedan gör som den anställde vill och ogiltigförklarar uppsägningen, måste arbetsgivaren antingen acceptera att anställningen fortsätter eller betala ett extra högt skadestånd för att bli av med den anställde.

Konflikten mellan bageriet och fackförbundet är i ett sådant skede att det inte är aktuellt att kräva att personen som blivit uppsagd ska få behålla anställningen. Det är därför som Livsmedelsarbetareförbundet har valt att göra en justering av stämningsansökan.

– Tanken med ogiltigförklaring är väl egentligen att den anställde ska få behålla sitt jobb. Under processen fortgår i regel anställningen. Jag har dock varit med om flera gånger att kravet används i rent utpressningssyfte. Tanken är att tvinga arbetsgivaren att betala många månadslöner för att lösa ut den anställde, som egentligen inte alls vill stanna på arbetsplatsen, förklarar Sadé.

– Skadeståndskraven som facket har ställt kan dock fortfarande prövas av Arbetsdomstolen. Man kan nämligen kräva skadestånd på den grunden att den anställde har blivit uppsagd utan att det fanns någon saklig grund, utan att för den sakens skulle kräva ogiltigförklaring. Det är alltså två olika saker.

Detta betyder att situationen för Ingeborgs Bageri i allt väsentligt är oförändrad. Stämningen om totalt 650 000 kronor ligger fortfarande fast och risken för att Ingeborgs Bageri ska gå i konkurs är på inget sätt undanröjd.

– Att facket har återkallat sitt krav på ogiltighetsförklaring betyder att anställningen inte kommer att fortgå. Däremot kan det mycket väl vara så att facket fortsätter att kräva skadestånd, både för den före detta anställdes räkning och för egen del, avslutar Ilan Sadé.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag