LO angående att villkora stödet till S-regeringen som vill inskränka strejkrätten: ”Ingen diskussion som förts överhuvudtaget”

  • Måndag 15 jan 2018 2018-01-15
E-post 271

STOCKHOLM LO kommer fortsatt kampanja för Socialdemokraterna trots att S-regeringen öppnat för att inskränka strejkrätten. Landsorganisationen kommer inte agera förrän det finns ett konkret förslag att förhålla sig till.  
– Nej, det är ingen diskussion som har förts. Det vi har sagt är mer när det gäller utredningen att vi kommer ju att agera om det är så att det går så långt att det läggs fram förslag, säger LO:s pressekreterare Malin Fagerberg Wikström till Nyheter Idag.

Det råder en historisk relation mellan den fackliga Landsorganisationen, LO, och det Socialdemokratiska partiet. För hundra år sedan var socialdemokraterna ett arbetarparti, frambringat av den svenska fackföreningsrörelsen i syfte att företräda arbetarklassens intressen i parlamentet.

Trots att politiken och samhället har förändrats så fortsätter LO att stödja S. Idén är att LO ska företräda sina medlemmars intressen. För en månad sedan villkorade LO sitt stöd till S med krav på en välfärdssatsning. Det uppger Dagens Arena.

– Vi har i uppgift i att verka för en socialdemokratisk regering och vi vet att den verksamhet som en socialdemokratisk regering för, är till största gagn för våra medlemmar, säger LO:s förste vice ordförande Therese Guovelin till Dagens Arena den 21 december 2017. 

Men kampanjen kommer inte utan motkrav. För att LO ska spendera 30 miljoner av sina medlemmars pengar på att bedriva valkampanj åt socialdemokraterna så kräver de också en politik som gynnar dess medlemmar.

– Eftersom vi har en 100-årig samverkan så vet vi att vårt påverkansarbete lönar sig, när vi ställer vad vi tycker är berättigade krav på politiken så vet vi att vi ofta har varit framgångsrika, säger Therese Guovelin.

”Inte aktuellt” att villkora stödet till S trots att S-regeringen vill inskränka strejkrätten

Trots att socialdemokraterna, med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i spetsen, gjort utspel om att regeringen vill inskränka strejkrätten så har inte LO fört några diskussioner om att villkora sitt stöd till regeringspartiet.

LÄS ÄVEN: Ylva Johansson (S) öppnar för att inskränka strejkrätten: ”Svenska modellen fungerar inte”

Malin Fagerberg Wikström, pressekreterare för LO, berättar för Nyheter Idag att det inte förts några diskussioner eftersom regeringen ännu ej gått från ord till handling, utredningen är inte färdig än, uppger Fagerberg Wikström.

Nu när socialdemokratiska regeringen vill inskränka strejkrätten, vet du om det har förts några diskussioner om att eventuellt villkora sitt stöd till socialdemokraterna då?

– Nej, det är ingen diskussion som har förts. Det vi har sagt är mer när det gäller utredningen att vi kommer ju att agera om det är så att det går så långt att det läggs fram förslag, säger Fagerberg Wikström till Nyheter Idag.

Förutsatt att de skulle gå vidare med att inskränka strejkrätten, tror du det eventuellt skulle bli aktuellt för LO att då helt enkelt inte spendera medlemmars pengar på att kampanja för att S ska bli omvalda?

– Alltså, det är ingen diskussion som förts överhuvudtaget. Det här att LO stöttar socialdemokraterna är ju ett kongressbeslut. Om det skulle vara så så får man prata om det på en kongress. Det är ju något som vi gjort under lång tid tillbaka. LO är ju kritiska mot regeringen i många frågor. Det är en hypotetisk fråga.

LO kommer inte att agera förrän det finns en utredning på plats, uppger Fagerberg Wikström. Hon betonar även att LO:s valkampanjsstöd inte sker genom ekonomiska transfereringar från LO till S. Pengarna stannar i LO.

– Det är ju inte direkt pengar till socialdemokraterna utan det är ju pengar som vi avsätter i kampanj liksom. Så det är ju inte som att det sker en direkt transaktion.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag