Lodjursjakt uppskjuten av Djurens Rätt

Foto: Johannes Jansson / Creative Commons
  • Tisdag 11 mar 2014 2014-03-11
E-post 0

Naturvårdsverket har fattat beslut om licensjakt på sex lodjur i Gävleborgs län. Men djurrätts- och djurskyddsorganisationen Djurens Rätt har överklagat.

Jakten var tänkt att tillåtas i hela Gävleborgs län och skulle bedrivas från och med 11 mars till och med 31 mars. Men i fredags överklagade Djurens Rätt beslutet. Överklagandet innebär att jakten inte kan starta som planerat och kanske inte kommer att genomföras över huvud taget, då den tilltänkta jaktperioden är knapp.

– Jakten i sig i vårt län känns väldigt onödig eftersom lodjursstammen i Sverige går neråt. Jag kunde inte i min vildaste fantasti tro att lodjur kunde skjutas så, säger Ninni Tengqvist, styrelseledamot för Djurens Rätt i Gävle-Sandviken, till Nyheter Idag.

Målet är en hållbar rovdjurspolitik

Riksdagen fattade i december 2013 beslut om en hållbar rovdjurspolitik med mål om att varg, björn, järv, lodjur och kungsörn ska uppnå och upprätthålla population och utbredning i landet.

Lodjurets referensvärde för gynnsam bevarandestatus i Sverige ska vara mellan 700 och 1000 individer, även om Rovdjursutredningen har föreslagit ett referensvärde på minst 1200 lodjur. Enligt Naturvårdsverkets överklagade beslut ska jakten skötas kontrollerat och en jaktledare ska regelbundet informera länsstyrelsen om hur många lodjur som återstår av tilldelningen.

I motsats till Naturvårdsverket anser Djurens Rätt att lodjursstammen inte ökar i länet, annat än i ett kort perspektiv. I ett längre perspektiv påstår Djurens Rätt att trenden är tydlig och att antalet lodjur i Gävleborg minskar.

”Ökningen är inte tillräckligt säker”

Enligt Viltskadecenter inventerades 35 föryngringar i länet år 2000 och under förra året 20. Idag finns 21 föryngringar med drygt fyra eller fem lodjur vardera i Gävleborgs län. Miniminivå för lodjursjakt i länet är 15 föryngringar.

– Ökningen är inte tillräckligt säker och acceptansen är hög medan tamdjursangreppen är minimala. Naturvårdsverket anger som orsak till jakten att öka acceptansen för lodjur, en acceptans vi i Djurens Rätt anser redan finns, säger Ninni Tengqvist.

– Frågan är mer polariserad idag. Vi blir mer och mer osams och kommer längre och längre ifrån varandra. Precis samma process hände i Finland, där man tvingades till att jaga illegalt. Klyftan mellan de som bor med djuren och de som jagar är avgrundsdjup, säger Daniel Ligne, riksjaktskonsulent vid Svenska Jägareförbundet till Nyheter Idag.

Det står alla fritt att överklaga beslut. Problemet, enligt Daniel Ligne, är att Naturvårdsverket inte skrev in ett verkställighetsbeslut som innebär att beslutet kan verkställas även om det överklagas. Daniel Ligne menar att jakten på lodjur nu är körd.

– Vi får naturliga svängningar i lodjursstammar, det är grundkurs i biologi. Så länge naturvårdsverket väljer att inte skriva med verkställighetsbeslut kommer detta att ske igen, säger Daniel Ligne.

”Känns som att de gör detta på rent djävulskap”

En medlem i Svenska Jägareförbundet i Gävleborgs län som vill vara anonym tror att Djurens Rätt medvetet väntade med att överklaga beslutet. Han törs inte yttra sig under sitt eget namn och värnar om sin familj:

– Det känns inte som om vi har samma spelregler när man kan överklaga ett beslut bara några timmar innan jakten ska påbörjas. Om man själv har åsikter så bör man sträcka upp näven på en gång och inte vänta till in i det sista. Det känns som att de gör detta på rent djävulskap. Tycker regeringen att det är rimligt att en sån här organisation ska kunna sätta stopp timmar innan jakten ska gå igång?  Vissa verkar tro att man bara går ut och dödar djur för att det är kul.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag