Löfvens nya drag för ökad asylinvandring: Migranter ska kunna få uppehållstillstånd genom att bli sambos

Bild: Nyheter Idag/FT Bild
  • Fredag 4 dec 2020 2020-12-04
E-post 5886

STOCKHOLM På fredagen klockan 16.30 släppte regeringen en migrationspolitisk bomb. I ett kompletterande PM till det tidigare migrationspolitiska förslaget som är på remiss lägger Stefan Löfvens regering nu en rad förslag som väntas öka asylinvandringen och ger gymnasieafghanerna ökade chanser att få permanenta uppehållstillstånd. ”…fler personer beviljas uppehållstillstånd jämfört med kommitténs förslag…”, skriver regeringens egna tjänstemän i PM:et.

Förra veckan försökte regeringen få igenom en snabb förändring av gymnasielagen. Nu har man lagt ett PM där det underlättas för migranter att få uppehållstillstånd.

Bland annat ska en migrant kunna få uppehållstillstånd genom att göra det sannolikt att man ska bli sambo med eller gifta sig med någon som har tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige. Idag krävs det att personen i Sverige har permanent uppehållstillstånd.

En annan stor förändring som visar att ord har betydelse är frågan om ”synnerligen” och ”särskilt”.

Migrationskommittén ville att det skulle finnas en möjlighet att ge uppehållstillstånd till barn och vuxna vid synnerligen ömmande omständigheter – vilket i praktiken är i väldigt sällsynta och extrema fall.

Regeringen Löfven vill nu bredda det med ordet ”särskilt” ömmande. Vilket innebär att fler kommer att kunna omfattas.

I PM:et skriver regeringens tjänstemän att saker som ”familjeband”, ”studier” och ”anpassning” ska vägas in när det ska avgöras om en migrant utan asylskäl ska få uppehållstillstånd på grund av ”särskilt ömmande skäl”.

”Vid bedömningen bör även beaktas att det normalt inte krävs en lika lång vistelsetid för en utlänning som kommit till Sverige som barn och som vistats här under en period då man som barn utvecklas mycket och börjar skapa sig en egen identitet att få en sådan särskild anknytning till landet”, skriver regeringens tjänstemän som också konstaterar att förslagen kommer att leda till ökad invandring än jämfört med kommitténs ursprungliga förslag.

”Förslaget i avsnitt 4.3 om uppehållstillstånd till barn på grund av särskilt ömmande omständigheter bedöms leda till att fler barn beviljas uppehållstillstånd jämfört med kommitténs förslag. Även förslaget om uppehållstillstånd till vissa vuxna på grund av särskilt ömmande omständigheter bedöms medföra att fler personer beviljas uppehållstillstånd jämfört med kommitténs förslag.”

”Även med beaktande av att de i promemorian angivna förslagen bedöms leda till att fler personer beviljas uppehållstillstånd jämfört med kommitténs förslag, bedöms förslagen inte medföra någon ändring i förhållande till denna bedömning att förslagen sammantaget leder till att de samlade statliga kostnaderna blir lägre jämfört med vad som skulle gälla vid en återgång till utlänningslagens regler.”

Utlänningslagen som det refereras till är de regler som gällde innan hösten 2015.

Remissinstanserna får till och med den 10 januari på sig att inkomma med svar.

Bland remissinstanserna finns bland andra: Ensamkommandes förbund, Flyktinggruppernas riksråd (FARR), Rädda Barnen, Svenska Barnläkarföreningen, Svenska kyrkan och Svenska Röda Korset.

Jonas Andersson (SD), riksdagsledamot för Sverigedemokraterna och representant i migrationskommittén har kommenterat i ett pressmeddelande.

– Regeringens linje är tydlig: fler asylsökande skall komma till Sverige, och mer pengar skall ösas över en fortsatt massinvandring. Vi trodde det var illa nog med Migrationskommitténs kompromissförslag, men det dög uppenbarligen inte för regeringen. Nu vill de förstöra ännu mer genom att ta Sverige tillbaka till den närmast katastrofartade situation som rådde 2015.

– Det finns verkligen ingen skam kvar i kroppen hos Socialdemokraterna och Miljöpartiet, ingen gräns som de inte är villiga att gå över. Nu måste alla goda, ansvarstagande krafter förenas för att säkerställa att dessa vansinniga förslag inte går igenom.

Moderaternas migrationspolitiske talesperson Maria Malmer Stenergard skriver på sin Facebook om att PM:et publicerades sent på fredagseftermiddagen.

”Ännu ett haveri smygs ut från regeringskansliet.”

”Det är uppenbart att Socialdemokraterna redan har glömt 2015. Och vad de lovade väljarna.”

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag