LSD kan börja användas i psykoterapi igen

En variant av molekylstrukturen för LSD. Bild: Wikipedia Creative Commons
  • Torsdag 6 mar 2014 2014-03-06
E-post 0

Forskare i Schweiz hävdar i en rapport publicerad av The Journal of Nervous and Mental Disease att patienter med obotliga sjukdomar i livets slutskede kan få sin dödsångest lindrad av LSD – något som under förra seklet redan konstaterats men avvisats.

”Studien var en framgång i den meningen att vi inte hade några anmärkningsvärda biverkningar. Alla deltagande rapporterade om en personlig bättring efter behandlingen och effekterna var överlag stabila,” rapporterar forskningsledare Peter Gasser, psykiater i Solothurn, Schweiz. ”

I studien som sponsrades av MAPS, Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, ingick tolv personer som alla var allvarligt sjuka, främst i cancer. Under ledning fick de behandlas med psykoterapi som kompletterades med två LSD-assisterade sessioner med 2-3 veckors mellanrum. Doseringen låg på 200 mikrogram och placebokontrollerades med en dosering på 20 mikrogram.

I rapporten framgår att de behandlade får ökad perception och associationsförmåga. Tankarna påstås accelerera och breddas vilket kan ge ny förståelse eller mening som i sin tur kan leda till hypermnesia, ett väldigt exakt återkallande av minnen. Identifikationen med egot påstås också försvagas.

”Jag fick tillbaka förlorade känslor och min förmåga att sätta tro till. Det gav mig massor av psykologiska insikter och ett tidlöst ögonblick då universum inte verka som en fälla, utan som en uppenbarelse av fullkomlig skönhet,” säger Peter, en österrikiskare som deltog i studien.

Upplevelsen är svår att beskriva och tar en väldigt individuell form. LSD:s effekt på hjärnan är komplex och, precis som medvetandet i sig, inte fullt förstådd. Vad forskare vet är att de psykosensoriska effekterna främst aktiveras av 5-HT2A-receptorn, som tillhör de serotonerga receptorerna i hjärnan. På Flashback Forum finns en sektion vid namn Tripp & Rusrapporer där användare tillåts skriva om sina egna erfarenheter.

Mer ångest under placebosessionerna

Inga skador i form av panikattacker, självmordskriser eller psykotiska stadier har rapporterats från studien. Inte heller har några så kallade snedtrippar ägt rum. Nämnvärt är att någon form av ångest upplevdes i hälften av alla placebo-sessionerna, i kontrast till en fjärdedel under de riktiga 200 mikrograms-sessionerna.

Handlar om ett ”proof of concept”

Då antalet patienter var få är forskningsresultaten inte statistiskt säkerställda och forskarna vill inte dra några slutsatser.

– Det handlar om ett ”proof of concept”, säger Rick Doblin, en av forskarna bakom rapporten, till New York Times.

Då experimenten inte ledde till några bestående negativa sidoeffekter för patienterna anser forskarna att deras försök kan bli en start för att åter igen börja undersöka hur droger liknande LSD kan användas för medicinsk behandling.

Har använts historiskt

LSD, eller  lysergsyradietylamid, syntetiserades för första gången av den schweiziske kemisten Albert Hoffman, 1938. Mellan 1950- och 1970-talet, använde psykiatriker, terapeuter och forskare LSD för att behandla alkoholism, ångest och cancersjuka med depressioner. Men till följd av bristande kvalitet, oansvarigt användande och den amerikanska regeringens repressiva politik förbjöds drogen 1967. Sverige följde efter i det ledet samma år. Idag klassas LSD som en narkotikaklassad hallucinogen.

Shamaners verksamhet liknar psykoterapi

I bland annat Peru har shamaner, egentligen curandero, traditionellt sedan flera tusen år tillbaka använt sig av ayahuasca, en blandning av DMT och MAO-hämmare extraherade från växter, som också har hallucinogen verkan. Detta för att på liknande sätt behandla psykiskt sjuka, ”rena själen från ont” och vägleda spirituellt. Det har debatterats om att ayahuasca kan bota bland annat posttraumatisk stresssyndrom.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag