Magnus Hansson: Är det något fel med Sveriges elproduktion?

Foto: Privat
  • Måndag 6 aug 2018 2018-08-06
E-post 1292

Den gröna rörelsen med Miljöpartiet i spetsen har fastnat i en ideologisk låsning och vill avveckla svensk kärnkraft. Trots att kärnkraften utvecklats och det numera går att bygga långt mer effektiva kärnkraftsverk som återanvänder gammalt kärnbränsle, skriver Magnus Hansson.

Om man följer med i debatten om energi och miljö kan man få uppfattningen att det är något fel med Sveriges elproduktion. Att det måste ske en omställning, och att det är bråttom att göra det. Men finns det någon fakta bakom detta?

Inte alls. Sverige har idag en ren, säker och stabil elproduktion. Våra vattenkraftverk har många år av problemfri drift framför sig, och kärnkraftparken kan köras några decennier till. Om vi ersätter gamla kraftverk med nya är det allt vi behöver. Det finns inget fel och det behövs ingen omställning inom överskådlig tid. Kärnkraft är enligt flera vetenskapliga undersökningar den ofarligaste och mest miljövänliga energikällan som finns.

Många människor är inte uppdaterade på den utveckling som skett inom kärnkraft. De kraftverk vi har i drift idag kallas generation 2. Det är i princip en stor stålbehållare fylld med vatten, där uran i form av flera tusen långa stavar genomgår kärnklyvning och frigör värme. Vattnet kokar till ånga som driver ångturbiner, som driver elgeneratorer. Detta skiljer sig i princip inte från ett kolkraftverk. Med några års mellanrum öppnas reaktorkärlet och bränslet byts ut till nyproducerat.

Generation 2 kärnkraftverk har några nackdelar: De utnyttjar energin i kärnbränslet dåligt, bara några procent, och cirka 65 procent av värmen kyls bort efter att ångan passerat turbinen.  Resultatet blir att det förbrukade bränslet innehåller dels starkt radioaktiva ämnen, dels en stor del outnyttjat bränsle. Detta förbrukade bränsle ska sedan slutförvaras tills all radioaktivitet avklingat, vilket tar i storleksordningen 100 000 år.

Den stora mängden värme som kyls bort beror på att reaktorn arbetar vid ganska låg temperatur, cirka 290 grader C. Om kylvattnet i reaktorn av någon anledning försvinner finns risk att bränslet överhettas och smälter, och rinner ner i botten av reaktortanken, eller i värsta fall smälter genom botten – så kallad härdsmälta.

Fjärde generationens reaktorer fungerar annorlunda: De använder flytande metall (bly eller natrium) eller gas (koldioxid eller helium) som kylmedium. Vissa andra typer har ett kärnbränsle i form av ett smält salt istället för uran i fast form. Detta ger flera fördelar: Med flytande kärnbränsle kan härdsmälta inte inträffa. Blir reaktorn överhettad kokar bränslet, vilket gör att kärnreaktionerna stoppar av sig själv.

Samma sak händer om den kylmediet försvinner – kärnreaktionen upphör. Den mycket högre temperaturen (upp mot 800 grader) ger högre verkningsgrad och mindre värmeförlust. Det kan verka motsägelsefullt att högre temperatur ger mindre värmeförlust, men det är temperaturskillnaden över turbinen som avgör verkningsgraden, och en större temperaturskillnad ger därför mindre förluster.

Den största fördelen med Generation 4 är att den kan drivas med förbrukat kärnbränsle eller material från kärnvapen som bränsle. Detta betyder att med Generation 4 behövs ingen uranbrytning, och att allt kärnavfall egentligen är en värdefull resurs, med cirka 97 procent av energin kvar. Plus att all världens kärnvapen kan destrueras i dessa reaktorer. Vad som blir kvar efter en Generation 4-reaktor är en mycket liten mängd radioaktivt avfall, som avklingar och blir ofarligt på 500 till 1 000 år. Det finns ingen möjlighet att producera kärnvapen med dessa reaktorer.

Det kärnavfall som redan finns i världen räcker runt 400 år med dagens energiförbrukning.Generation 4 är alltså en lösning både på framtidens energibehov och en bättre lösning för förbrukat kärnbränsle än att begrava det i marken.Generation 4-kärnkraft är inte någon teoretisk produkt, långt in i framtiden. Den ryska reaktorn BN-800 är redan i kommersiell drift. Det svenska företaget Leadcold med professor Janne Wallenius som företrädare har en kompakt bly-kyld reaktor nära produktion.

Kärnkraft är således en modern teknik under utveckling. Det finns all anledning att låta ny kärnkraft utgöra en viktig del av framtidens elproduktion. Det är både miljövänligt och ansvarsfullt mot kommande generationer. Observera att Generation 4 inte är fusionskraft, som ännu inte finns i produktion.

Det är beklagligt att den gröna rörelsen, med Miljöpartiet i spetsen, har fastnat i en ideologisk låsning mot kärnkraft, och omöjligen kan ta till sig ny kunskap.

Nästan värre är att partiet själv aktivt motarbetar de medlemmar som faktiskt insett att ovanstående är helt sant. Detta är ett hinder för både miljö och klimat. Framtidens problem löses bäst genom att tillämpa framtidens teknik, inte genom att förkasta den.

Länktips:

http://www.pratakarnkraft.nu/

https://www.ted.com/talks/michael_shellenberger_how_fear_of_nuclear_power_is_hurting_the_environment

http://www.mfk.nu/

Om debattören

Magnus Hansson bor i Brunflo, Jämtland. Han är samhällsdebattör och administratör i Facebookgruppen "Miljövänner för kärnkraft"

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag