Magnus Hansson: Avskaffa religionsfriheten

Foto: Privat
  • Tisdag 23 okt 2018 2018-10-23
E-post 2096

Religioner är kollektivt accepterade åsikter. En del – som islams sharia – gör anspråk på att vara ett helt samhällsystem. Men det är fortfarande varken värt mer eller mindre än någon annan åsikt och ska inte ges en särställning. I Sverige så har vi yttrandefrihet som skyddar alla åsikter. Därför kan religionsfriheten avskaffas, skriver Magnus Hansson.

Alla människor har mänskliga rättigheter. Men deras åsikter, tankar eller idéer har inga rättigheter. Alla åsikter får kritiseras, ifrågasättas eller förkastas. Åsikter får också förlöjligas och förnedras, göras satir på, förvrängas och förringas. Detta är grundläggande i ett öppet samhälle.

En religion är en kollektivt accepterad åsikt – en intersubjektivitet. Dess existens bygger på att ett antal människor gemensamt håller den för sann eller viktig. Om denna gemsamma uppfattning upphör, försvinner intersubjektiviteten. Detta till skillnad mot vetenskap, som existerar oavsett anhängare.

Åsikter har alltså inga rättigheter. Det gäller således också religioner. Att hysa en viss religion ger inte religionen rättigheter. Att du har en viss religion ger inte dig några rättigheter. Detta är också grundläggande i ett fritt samhälle. Tänk efter: Vilka åsikter skulle ge rättigheter – kristendom, islam, scientologi eller veganism? Skulle man genom att anta en viss religion eller åsikt få rättigheter i samhället, som andra människor inte har? Naturligtvis inte.

Men har inte en religion en högre status än andra åsikter, invänder du kanske. Kan verkligen buddhism eller islam jämställas med socialism eller nazism? Oavsett på vilka grunder du försöker argumentera för detta får du problem; är det hur gammal en åsikt är, eller hur många anhängare den har som avgör? Eller är det en gammal bok, en död gubbe eller brinnande buske som gör skillnad?

En del religioner gör anspråk på att vara både politiskt system och rättssystem. Så är fallet med sharia, som är ett helt samhällsystem inklusive rättsskipning och vetenskap. Det går alltså inte att skilja en religion från en ideologi. Vissa åsikter hänger ihop med en livsstil – exempelvis veganism eller satanism. Det går således inte att hävda att en religion är viktigare än någon annan tanke, idé eller ideologi som människor har uppfunnit.

Om du anser att din religion kräver att du bär något på ditt huvud, exempelvis kippa eller turban, så gör du det på samma villkor som du bär en vikingahjälm eller truckerkeps. Om du anser att din religion ger dig rätt att skära i barns könsorgan, så har du exakt samma rätt som en nazist eller satanist att göra det. Alltså ingen som helst.

Vi har i Sverige yttrandefrihet – du har rätt att säga och skriva vad du vill. Du har också rätt att lyssna till och läsa vad som helst. Du har rätt att ordna och delta i möten och manifestationer. Du har rätt att enskilt eller tillsammans med andra äga lokaler för ovanstående aktiviteter. Det är all frihet som behövs för att utöva valfri religion eller annan hobby.

Således kan religionsfriheten avskaffas.

Magnus Hansson

Magnus Hansson bor i Brunflo, Jämtland och är en extremt liberal debattör.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag