Magnus Hansson: Med en ny kärnkraftsreaktor kan vi skicka vindkraften på soptippen

Foto: Pressbild Forsmark
  • Torsdag 23 jan 2020 2020-01-23
E-post

När regeringen med det lilla Miljöpartiet i spetsen stänger ner klimatsmarta kärnkraftsreaktorer är det kontraproduktivt mot att nå uppsatta globala klimatmål. I stället borde Sverige satsa på mer kärnkraft. En enda ny reaktor skulle kunna ersätta samtliga vindkraftparker i hela Sverige, skriver Magnus Hansson.

Sverige producerar mer bilar och lastbilar än vad som behövs för landets behov. Vi producerar också mer stål och träprodukter än vad som behövs inhemskt. Vi producerar mer el än vad landet förbrukar. Den överskjutande produktionen går naturligtvis på export.

Sannolikt mycket få människor anser att Volvo och IKEA ska minska sin produktion så att den bara täcker Sveriges behov, och vid brist importera ryska bilar eller polska möbler. Men märkligt nog anser en del människor att det faktum att en del av Sveriges elproduktion exporteras är ett skäl att lägga ner produktion och istället importera vid brist.

Detta argument används framför allt mot svensk produktion av kärnkraft. Vid effektbrist ska vi alltså importera från grannländer, vilket till viss del är från Polen och Estland, som har huvudsakligen kolkraft.

Vi vet att svensk vattenkraft och kärnkraft är världens mest klimatsmarta elproduktion. Det bästa är naturligtvis att producera så mycket kärnkraft och vattenkraft som möjligt, och exportera så mycket som möjligt till länder med smutsigare produktion.

Mera ren el, och samtidigt exportinkomster till Sverige. Men så tänker inte Miljöpartiet. De anser istället att Sverige ska ha minsta möjliga elproduktion, och importera när det inte räcker till. Varför, är det ingen som förstår.

Observera att exporterad el inte är ett överskott. All el som förbrukas måste genereras i ett kraftverk någonstans i samma ögonblick. Ingen el kan sparas från sommar till vinter eller från dag till natt, eller lagras för export. Ett självklart faktum, men det behövs ändå påpekas.

Sveriges totala effektbehov når en topp på cirka 26 gigawatt någon gång under januari till mars. Detta inträffar ett antal dagar varje år. Betydligt fler dagar ligger det totala effektbehovet på över 90 procent av vad Sverige själv kan producera.

Vilket är smartast: att Sverige tvingas importera el från grannländer till marknadspris när efterfrågan är som störst, eller att vi har egen produktion som täcker behovet, och kan exportera till marknaden?

Sverige har nu stängt Ringhals reaktor 2 med effekt på 900 megawatt och riksdagen har nu fattat beslut om att även stänga Ringhals 1. Kärnkraften har en tillgänglighet på cirka 80 procent. Det betyder att minst 80 procent av kärnkraftens maximala effekt alltid finns tillgänglig.

Vindkraften har en tillgänglighet på cirka 28 procent, men som lägst endast 11 procent. Det betyder att man måste bygga nio gånger så mycket vindkraft som den effekt man behöver.

För att ersätta 900 megawatt kärnkraft behöver man alltså 6 500 megawatt vindkraftverk. Det är ungefär lika mycket som all installerad vindkraft i Sverige. All vindkraft i hela landet ger alltså lika mycket tillgänglig effekt som en enda kärnreaktor.

Eller omvänt – bygger vi en till ny kärnreaktor kan den ersätta samtliga vindkraftparker som står och snurrrar runt om i landet.

Den kan byggas på någon av de tre platser som redan har kärnkraftverk – Forsmark, Oskarshamn eller Ringhals. Den skulle över huvud taget inte synas utifrån.

Vi skulle kunna lägga ner all vindkraft och låta naturen återta områden. Vägarna för underhåll av vindkraften skulle växa igen på tiotalet år och snart är vildmarken åter vild, utan dånande ståltorn med blinkande lampor på hundra meters höjd. Ett positivt scenario. Kärnkraften kan alltså rädda både klimat och miljö!

Bli prenumerant

Hej.

Det är många som läser Nyheter Idag, men bara några tusen som prenumererar.

Om du tycker att det vi gör behövs, att det är viktigt med en alternativ röst i Mediesverige, bli prenumerant.

Vass journalistik kostar. Om inte någon är beredd att betala för den kan den försvinna i morgon.

Bli PLUS-medlem

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag