Majoritet av svenskarna utgår från att media ljuger om invandringen

Foto: Nyheter Idag
  • Måndag 29 maj 2017 2017-05-29
E-post 1396

SVERIGE 54 procent av svenskarna anser att medierna inte rapporterar sanningsenligt om ämnen kopplade till invandringen. Det visar en ny bok från Institutet för Mediestudier. Boken visar även att rödgröna väljare litar på journalister i högre grad än vad Alliansens och Sverigedemokraternas väljare gör.

En ny bok från Institutet för Mediestudier visar att en majoritet av svenskarna utgår från att media ljuger om invandringen. Boken presenteras idag, 29 maj, på ett seminarium i Stockholm.

I boken redovisas resultat från SOM-undersökningar som visar att svenskars förtroende är bottenlågt gällande tilltron till journalisters förmåga att rapportera om ämnen kopplade till invandringen.

På påståendet om ”svenska medier inte säger sanningen om samhällsproblem förknippade med invandring” uppger 54 procent av de svarande att de helt eller delvis håller med. 27 procent av de svarande anser påståendet vara helt eller delvis felaktigt.

Studien visar även att det finns tydliga skillnader i förtroendegrad gentemot media beroende på väljares sympatier. Rödgröna väljare hyser högst förtroende för media, förtroendet för media bland alliansväljarna är lägre. Lägst förtroende för media har Sverigedemokraternas väljare.

Enligt Lars Truedsson, föreståndare för Institutet för Mediestudier, bör journalister idka självkritik. Det framgår av hans debattartikel publicerad i Dagens Nyheter.

Truedsson frågar sig om huruvida medier överutnyttjat de pressetiska reglernas tionde punkt som går ut på att man inte ska framhäva en persons etnicitet, kön, nationalitet, yrke, sexuell läggning eller politisk och religiös tillhörighet om det saknar betydelse i sammanhanget.

Truedsson argumenterar i debattartikeln för att medier bör reflektera över varför situationen ser ut som den gör.

”En sak är säker: även om tanken på överdriven återhållsamhet skulle sakna grund, är detta en pedagogisk nyckelfråga för branschen om vi vill återfå förtroende från dem som idag inte tror att vi rapporterar ärligt om invandringens för- och nackdelar.”

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag