Majoritet vill begränsa företags uttag av skattepengar från svensk välfärd

Skånes universitetssjukhus i Lund. Foto: Wikimedia Commons
  • Tisdag 4 jul 2017 2017-07-04
E-post 2

SVERIGE Majoriteten av svenskarna vill begränsa vinster i välfärden, det visar en ny undersökning från Novus. Trots det vill de flesta riksdagspartierna tillåta vinstuttag. – Att företag ska kunna ta ut hur mycket vinst som helst förutsatt att de upprätthåller kvalitén i verksamheten, det står bara en minoritet av väljarna bakom, säger Mats Knutsson, politisk kommentator på SVT Nyheter. 

Majoriteten av svenskarna är kritiska till att sina skattepengar ska tillfalla företag istället för de verksamheter man ursprungligen betalat skatt till, det visar en ny undersökning från Novus som berör sk vinster i välfärden.

Enligt Novus är 49 procent svenskarna för ett förbud av företags möjligheter att plocka ut skattepengar till sig själva i gengäld för deras välfärdstjänster.

Sverige har blivit ett paradis för företagare att göra sig rika på skattepengar som ursprungligen var ämnade för välfärdstjänster som vård, skola, äldreomsorg eller flyktingmottagning. Genom att bedriva vård, skola, asylboenden eller äldreomsorg kan företag i Sverige debitera kommuner, landsting eller stat för sin verksamhet och samtidigt ta ut valfri andel av de skattepengar man tilldelats i form av vinstuttag till sig själva.

Det innebär att, av all skatt som svenska folket årligen betalar in till staten, går inte alla pengar dit de var ämnade från början. Istället hamnar miljarder i privata företag i form av sk vinstuttag. Många av välfärdsföretagen har i sin tur placerat sin verksamhet i skatteparadis för att undkomma att betala skatt i Sverige.

19 procent av svenska folket vill, enligt Novus, begränsa vinstuttagen från svenska välfärden i form av vinsttak på 10 procent.

En minoritet av de svarande i undersökningen, 22 procent, tycker att företag ska få lyfta ut hur mycket skattepengar som helst i vinstuttag. Samtliga riksdagspartier, utom Vänsterpartiet, säger sig vara för svensk skattesubvention av företag inom välfärdsområdena.

– Att företag ska kunna ta ut hur mycket vinst som helst förutsatt att de upprätthåller kvalitén i verksamheten, det står bara en minoritet av väljarna bakom, säger Mats Knutsson, politisk kommentator på SVT Nyheter. 

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag