”Man sätter partipolitisk prestige före att rädda svenska företag”

Tobias Andersson (M) , Ulf Kristersson (M) Foto: Press/Nyheter Idag
  • Torsdag 23 apr 2020 2020-04-23
E-post 954

STOCKHOLM På torsdagen röstade samtliga övriga partier nej till SD:s utskottsinitiativ för att sätta press på regeringen att ge ytterligare stöd till coronakrisande företag. – Otroligt tragiskt att det för Moderaterna har blivit viktigare vem det är som lägger förslagen än att man gör allt man kan för att rädda företagen och jobben, säger Tobias Andersson, näringspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.

Både de tidigare Allianspartierna (C, KD, L och M) och SD har efterlyst mer direkt stöd till svenska företag under coronakrisen. Moderaternas partiledare Ulf Kristersson skrev under onsdagen på sin Facebooksida att företagen akut behöver ökat stöd.

”Vi vill ge dem riktiga pengar – inte bara lån – som går rakt in i deras verksamheter. Det måste ske snabbt och utan onödig byråkrati”, skriver Kristersson.

SD:s näringspolitiske talesperson Tobias Andersson ville få med sig de övriga partierna på ett utskottsinitiativ i riksdagens näringsutskott, något som Sveriges Radio var först att berätta om. Men samtliga sade nej under sammanträdet på torsdagen. I stället har Ulf Kristersson och Moderaterna hänvisat till att man vill driva frågan i finansutskottet. KD har sagt att man vill avvakta vad regeringen gör till månadsskiftet och därefter möjligen börja pressa på.

– Vi valde att göra initiativet brett. Det borde ha ett brett stöd. Men idag valde ändå samtliga partier att avslå yrkandet. Det var bara SD som ville följa upp det. Jag måste säga att jag är besviken, säger Tobias Andersson.

– C och L hävdar man att man istället för den här dialogen inom ramen för samarbetet med regeringen. Moderaterna vill ta frågan i finansutskottet. Nästa möte där är sjunde maj, säger Tobias Andersson som säger att SD undersökt med kanslicheferna för både finansutskottet och näringsutskottet om det har någon betydelse från vilket utskott som initiativet kommer. Det korta svaret är enligt Andersson nej.

– Det är bråttom för väldigt många företag. Därför är det så märkligt att man skjuter frågan på en oviss framtid. Här handlar det om att Moderaterna vill ta ledartröjan. Man sätter partipolitisk prestige före att rädda svenska företag.  Istället för att se till att få igenom den bästa politiken så är det viktigare för dem vem som säger det, säger Tobias Andersson,

Trodde du att ni skulle få igenom förslaget?

– Man är inte naiv. Om jag hade varit naiv hade jag kanske trott på att man faktiskt följer upp det man säger i intervjuer och på sociala media i konkret politik. Att man skulle vilja behålla hedern. Så är det tyvärr inte. Det här är ju akut.

Tobias Andersson är mycket kritisk.

– Jag tror att svenska folket tycker att det är väldigt bekymmersamt att politiker slår på stora trumman och sedan inte står upp för det. Jag tror att det är just det beteendet som skapar politikerförakt.

Kan du inte se något skäl, någon anledning att vänta eller att ta det i finansutskottet i stället?

– Det finns en viss logik om man vill lämna walkover till regeringen. Men om man vill driva på regeringen att få saker gjorda, då finns det helt enkelt inga logiska argument kvar, säger Tobias Andersson.

Vad kommer ni att göra nu?

– Vi kommer att fortsätta att opinionsbilda om det här. Det finns ingen tid att vila. Vi måste fortsätta att hjälpa svenska näringsidkare ur den här krisen.

Han säger att man vill se ett stöd liknande en dansk modell där staten tar en högre del av exempelvis hyreskostnaderna.

– Idag så kan företag få hjälp med upp till 50 procent av hyran. Men det hjälper ju föga om deras intäkter helt försvinner under några månader till följd av coronakrisen. De har ju i princip en tom kassa att betala med. Då behövs stöd som tillfälligt håller liv i företagen medan vi tar oss igenom det här. I Danmark har man gått in med mycket kraftfullare stöd. Skulle vi ge ett lika starkt stöd skulle det vara på 141 miljarder kronor. I stället är det idag 5 miljarder, säger Tobias Andersson.

Moderaternas Lars Hjälmered svarar här.

SD:s utskottsinitiativ

Här är SD:s hela utskottsinitiativ.

Utskottsinitiativ: Direktstöd till företag

Bakgrund

Den förödande hälsokris som orsakats av pandemin vi befinner oss i fortsätter att utgöra en stor fara för människoliv, men får också en alltmer tilltagande och massiv negativ effekt på
företag, jobb och samhällsekonomi. De ekonomiska hjulen stannar av och osäkerheten inom ekonomin är större än på mycket länge.

Regeringen har kommit med flera åtgärdspaket som nu initialt lindrat konsekvenserna. Men storleken på motsvarande krispaket i flertalet jämförbara stater har varit avsevärt större än de
svenska relativt sätt. Detta trots att Sveriges statsskuld är lägre i jämförelse med dessa. Vi ser det som direkt nödvändigt att Sverige och regeringen måste accelerera stimulanserna
för att inte riskera att fler liv går förlorade i den ekonomiska härdsmälta som kan följa i virusets fotspår. Sparar man på krutet riskerar alternativkostnaden för samhällsekonomin att bli
avsevärt större längre fram ifall.

Detta är något som berörda näringsidkare såväl som experter och branschorganisationer har påtalat. Den allmänna uppfattningen bland företagare, inte minst småföretagare, tycks vara att
det inte räcker med stöd för olika kostnader, samt anstånd och lån.

En modell för att mer träffsäkert nå de näringsidkare som drabbats av omfattande intäktsbortfall, samtidigt som deras kostnaderna förblir nästintill oförändrade, är direktstöd.
Där ersättningen har sin utgångspunkt i hur stort intäktsbortfall man fått till följd av pandemin. Sådana stöd har exempelvis införts i Danmark, Norge, Storbritannien och USA i olika
varianter varpå det återfinns gott om inspiration för regeringen. Sverigedemokraterna, såväl som näringslivet, ser ett behov av att motsvarande system med direktstöd nu skyndsamt införs
även i Sverige.

Förslag

Vi föreslår därför att regeringen skyndsamt ska återkomma till riksdagen med förslag om en ersättningsmodell för direktstöd i enlighet med beskrivningen ovan.

Mattias Bäckström Johansson (SD)
Tobias Andersson (SD)
Eric Palmqvist (SD)

Bli prenumerant

Tycker du att det behövs ett alternativ till Public Service, till de stora mediehusen?

Nu kan du göra skillnad.

Stöd Nyheter Idag genom att bli prenumerant för 69 kronor i månaden och då får du också allt PLUS-material.

Bli PLUS-medlem

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag