Marttinen (SD): Utvisa så många islamister som möjligt

Foto: Nyheter Idag / riksdagen
  • Torsdag 5 Nov 2020 2020-11-05
E-post 12067

SVERIGE På senaste tiden har den islamiska terrorn återigen blossat upp i Europa med en rad attacker i Frankrike och Österrike. Adam Marttinen, rättspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna, ser indragna medborgarskap och vapenlättnader för civila som två lösningar för att skydda svenskarna.
– Det finns säkert inspiration att hämta från USA i det avseendet, säger han.

Vad har du för tankar kring den senaste tidens terrorattacker?

– Mina tankar är att situationen för Europa inklusive Sverige är allvarlig med våldsbejakande islamism, och att Sverige står illa rustat inför liknande attentat så som vi har kunnat se i Frankrike och Österrike, säger Adam Marttinen.

På vilket sätt är vi illa rustade?

– Exempelvis har Sverige haft flest resande till Syrien och Irak sett till vår befolkning i hela Europa. Vi har 2 000 våldsbejakande islamister som är noterade av Säkerhetspolisen i vårt land. Så vi har en väldigt utbredd våldsbejakande islamistisk miljö i Sverige med ett högt antal individer som har både vilja och förmåga att begå liknande attentat som i Frankrike och Österrike.

– Om vi ska se till våra realistiska förutsättningar att hålla koll på alla de här individerna så är de små. Vi har 20 000 utbildade poliser och en ansträngd säkerhetspolis, och vi har fortsatt dålig kontroll över våra gränser och vårt migrationsinflöde.

Adam Marttinen menar att det finns en stor risk att en liknande attack sker i Sverige, och att det därför behövs en offensiv politik mot den islamistiska miljön.

– Den absolut bästa politiska insikten man kan ha är att så kallade avradikaliseringsprogram inte ger några garantier. Det är en socialistisk önskedröm att man ska kunna kramas och sluta fred med individer som hatar oss och vårt sätt att leva, vår demokrati. Den bästa garantin vi kan ha är att de här personerna i så stor utsträckning som möjligt utvisas från vårt land med livstidsförbud att återvända.

– För att nå dit behöver vi dels skärpa upp lagen för de utlänningar som finns här och som ingår i den här miljön, och vi behöver också se över möjligheten att kunna klippa så många medborgarskap som möjligt där personer är kopplade till den här miljön så att de också kan utvisas.

Adam Marttinen menar att det är fullt möjligt att dra in medborgarskap för de som har dubbla sådana.

– Det borde inte finnas ett politiskt motstånd men det gör det. Det finns ett brett politiskt motstånd från liberala och socialistiska partier mot att frånta medborgarskap även för de som har dubbla. Problematiken uppstår så klart när personen endast har ett svenskt medborgarskap. Där behöver vi samla den hungrigaste och mest kompetenta juridiska kompetens vi har i vårt land för att hitta möjliga vägar framåt.

Konkreta terrorbrott och samröre med terrororganisationer är sådant som borde leda till indraget medborgarskap, menar Marttinen. Hans parti vill även att personer som bedöms utgöra ett hot mot rikets säkerhet ska kunna hållas i förvar på obegränsad tid.

Vill att folk ska kunna freda sig själva

Ett tredje förslag handlar om vapenlättnader för att ge svenskar bättre möjligheter till självförsvar.

– Man måste utgå från hur världen ser ut och hur terrorattacker fungerar. Det är sällan så att man ger rättsväsendet goda förutsättningar att förbereda sig på ett plötsligt terrorattentat, säger Marttinen.

– Givetvis måste människor i ökad utsträckning kunna freda sig själva när polisen inte omedelbart kan göra det vid sådana här situationer. Eftersom vi har en situation där vi har importerat tusentals islamister till vårt land som på olika sätt kan stå beredda att genomföra sådana här terrorattentat så måste vi ha det som reell utgångspunkt.

– Då ser vi att de människor som är kapabla och lämpliga för att på olika sätt ha vapen – det kan vara poliser utanför tjänst som ska kunna ha sina tjänstevapen med sig, men även andra personer som kan vara lämpliga och vill ha vapen på sig – ska få ha det i större utsträckning än vad det sker i dag.

– Det finns en pågående diskussion generellt med ett brett stöd i riksdagen för att göra det enklare för legalt vapenägande på olika sätt, så det finns ganska hyggliga förutsättningar för att nå framgång där.

Då antar jag att det inte handlar om något jaktgevär som man går runt med på ryggen.

– Nej, det kan vara lite otympligt om inte annat. Men det kommer givetvis till vapen som man enklare kan ha på sig. Det är ingen politisk rekommendation eller tvång men det ska finnas en möjlighet för fler personer som är lämpliga nog att inneha ett vapen att också kunna ha vapen på sig eller i närheten. Om det hade funnits en person med legalt vapeninnehav i närheten av attentatet i Wien exempelvis hade man kunnat oskadliggöra en terrorist betydligt snabbare och rädda människoliv.

Det för tankarna lite till USA där man på många platser kan gå omkring beväpnad.

– Ja, USA är ju ett land där det finns betydligt fler vapen per invånare och där licenser används på ett helt annat sätt. Det finns säkert inspiration att hämta från USA i det avseendet.

Stöd Nyheter Idag

Gillar du det vi gör?

Bli PLUS-medlem.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag