Mats Bergh: Stefan Löfvens tal till nationen, som det borde ha varit

Foto: Nyheter Idag
  • Måndag 23 nov 2020 2020-11-23
E-post 354

På söndagen höll statsminister Stefan Löfven (S) ett tal till nationen i SVT. Men det tal som Löfven borde ha hållit skulle mycket tydligare betonat Löfvens eget ansvar och dessutom innehållit entlediganden av vissa nyckelpersoner. Det här är det tal som Löfven borde ha hållit, skriver Mats Bergh.

Medborgare!

Jag talar direkt till er eftersom vi har en mycket jobbig tid framför oss. Jag är statsminister och därmed ytterst ansvarig för medborgarnas trygghet och säkerhet.

Det ansvaret tar jag på fullaste allvar och nu krävs både ledarskap, handlingskraft och sunt förnuft. Det är bland annat därför jag bär munskydd. Samarbetspartierna Miljöpartiet, Centern och Liberalerna har också förväntningar på mig som den statsminister de har ansett mest lämpad att leda landet.

I regeringen har vi sedan årsskiftet känt till det virus som sedermera utvecklades till en pandemi. Det var rimligt att inledningsvis förlita mig på den kunskap som fanns hos våra myndigheter, särskilt Folkhälsomyndigheten.

Den strategi som de bestämde, och som jag accepterat och arbetat utifrån, var flockimmunitet. Detta har kommunicerats. Det framgår av många uttalanden från Folkhälsomyndigheten men också av interna mejl inom myndigheten. ”Platta till kurvan” innebär som bekant inte att stoppa spridningen utan att försena den så att sjukvården hinner med. Vi trodde i helt enkelt inte att vi kunde påverka smittans omfattning och vi var dessutom dåligt förberedda i form av beredskapslager och IVA-platser.

Idag vet vi bättre.

WHO uppmanade den 16 mars alla länder att testa, testa och testa. Många länder gjorde just det och vid upptäckt smitta så spårades andra personer varefter isolering följde. På så sätt fick länder som Nya Zeeland, 25 döda, Sydkorea 505 döda, Singapore 28 döda och ett så stort land som Japan med 127 miljoner invånare idag 1 943 döda kontroll på smittan.

Även våra nordiska grannländer, vilka tillämpat en delvis annan och tuffare hållning än Sverige har klarat sig mycket bättre. Island har 26 döda och Norge 306. Island tog resolut till hårdhandskarna när sportlovsfirarna kom från Alperna och vi har i mångt och mycket ett liknande samhälle som Norge. Sanningen är att vi hittills hade sluppit 5 700 av våra 6 400 döda om vi, per capita, lyckats lika väl med att bekämpa pandemin som vårt västra broderland.

Jag ser nu att vi från mars borde ha agerat på ett helt annat sätt och att vi avviker i världen. Många sakkunniga inom landet har sedan dess kritiserat regeringen och Folkhälsomyndigheten. Så sent som förra veckan fick vi kritik från WHO, igen, och OECD anser att Sverige är sämst på att begränsa smittspridningen. Siffrorna talar sitt tydliga språk, vi har allt för många döda och jag har därför idag bestämt följande. Ansvarigt statsråd tillika socialminister Lena Hallengren och jag har i samförstånd meddelat Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson att han entledigas från sitt uppdrag och kommer numera att vara tillgänglig för arbete inom Regeringskansliet.

Till ny generaldirektör har Björn Olsen förordnats. Han har en gedigen bakgrund som överläkare och professor i infektionssjukdomar. Han har under hela detta år visat att han är djupt insatt i pandemifrågorna, att han vågat driva dessa utan att skylla ifrån sig och att han har en uppenbart kommunikativ förmåga, vilket saknats till dags datum.

Björn Olsen kommer inom två dagar att meddela de personförändringar han tycker är nödvändiga för att snabbt förbättra verksamheten, bland annat att ta ställning till frågan om statsepidemiolog. Eftersom det saknats tydlig samordning från regeringshåll kommer denna uppgift från och med nu att vara högst prioriterad och staten tar alla kostnader som uppstår.

Ansvarigt statsråd Lena Hallengren entledigas idag från sin post som socialminister. Hon har tjänat partiet troget och tillhör dem i regeringen som har en högskoleutbildning.

Jag bedömer dock att en bakgrund som musiklärare inte är det optimala i den situation som landet nu befinner sig i utan det krävs en tydlig förankring i fackområdet och ett allmänt empatiskt förhållande till er medborgare. Nytt statsråd meddelas i morgon.

Jag är medveten om att jag inte kan undvika att stifta lagar för att utöka mandatet eller undvika att använda den lagstiftning som redan finns, bland annat smittskyddslagen och ordningslagen, och istället uppmana medborgarna att inte gå på gym, gå på restauranger osv utan att jag samtidigt har beslutat hur dessa näringsidkare, varav många riskerar konkurs, skall ersättas.

Detta hade varit oseriöst, oansvarigt och okunnigt. Jag har därför idag träffat samtliga oppositionsledare och vi har bestämt att regeringen inte skall få utökat mandat men att samtliga partier förbinder sig att hålla riksdagsmän i jourverksamhet varför nya proportionerliga lagar, vid behov, kan beslutas inom två dagar.

Från i morgon kommer testning, spårning och isolering samt munskydd där många människor befinner sig, tex i kollektivtrafik, att vara obligatoriskt. Jag kommer dock inte att förorda en lockdown så som läget är just nu. Jag har påmint alla centrala tjänstemän om vad jag förväntar mig av dem och att jag inte vill ha någon passivitet eller vårdslöshet som resulterar i förundersökningar om vållande till annans död, tjänstefel eller liknande.

Idag är tid för ansvar och ledarskap.

Med dessa åtgärder är det min och regeringens uppfattning att pandemin på ett betydligt bättre sätt kan bekämpas och smittan begränsas. Jag tar mitt ansvar. Nu hjälps vi alla åt.

Stefan Löfven
Statsminister

Mats Bergh är advokat och rättspolitisk debattör.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag