Mattias Karlsson om egna partiet: ”Rustade för enorm explosionsartad tillväxt”

Mattias Karlsson (SD) Foto: Nyheter Idag
  • Torsdag 23 jul 2015 2015-07-23
E-post 1982

STOCKHOLM Nu kommenterar Mattias Karlsson rekordsiffrorna från Nyheter Idag/Sentio där Sverigedemokraterna går om Moderaterna som andra största parti. – Det är klart att det är en utmaning för vilken organisation som helst att fördubbla sig i varje val, säger han till Nyheter Idag.

Nyheten om att Sverigedemokraterna når nytt rekord i en opinionsmätning med hela 23,3 procent slog ner som en bomb. Men det är inte bara nytt rekord i mätningen från Nyheter Idag/Sentio utan siffrorna betyder även att om det vore val idag skulle Sverigedemokraterna vara andra största parti.

Kommenterar tillbakagången för Moderaterna

Samtidigt har Moderaterna en tuff utmaning framför sig. Den enda statistiskt signifikanta skillnaden mot juni månads mätning är att Moderaterna backar och får nu ett stöd om 20,8 procent. Nu kommenterar Mattias Karlsson (SD) nyheten om att partiet fortsatt rusar fram i opinionen.

– Det handlar om att väljarna köper inte Anna Kinberg Batras förklaringar när det gäller Decemberöverrenskommelsen. De förstår att vi nu har en situation där Sverigedemokraterna är det ledande oppositionspartiet och då är det naturligt att det också avspeglar sig i opinionssiffrorna.

Men Karlsson tror inte hela förklaringen ligger i hur de andra partierna agerat efter att han själv tog beslutet att fälla den rödgröna regeringen i höstas. Även det egna arbetet med partiet har gett resultat, menar Karlsson.

– Sen har det såklart också att göra med att partiet lyckas bygga trovärdighet och bredd men även att invandringspolitiken är så pass extrem som den är just nu. Det är alla faktorer som sammanfaller.

Ser ni något på horisonten som skulle kunna bromsa Sverigedemokraternas framgångar i opinionen?

– Det skulle vara en total kursomläggning av migrationspolitiken från andra partier och att man bryter upp Decemberöverrenskommelsen. Det tror jag är enda sättet att stoppa vår tillväxt i opinionen.

Samtidigt är inte allt bara positivt med att växa så snabbt som Sverigedemokraterna gör. Det har länge varit problem med att fylla alla stolar i flera kommuner där partiet haft en stor tillväxt. Det har även förekommit flera exempel på olämpliga individer som sökt sig till partiet, medlemmar som partistyrelsen sedan tvingas utesluta.

– Det är klart att det är en utmaning för vilken organisation som helst att fördubbla sig i varje val. Men jag tycker att med de förutsättningar vi har haft så har vi ändå lyckats klara av uppdraget ganska bra. Sen så är det på enstaka håll som det har brustit och det gör det ju för andra partier också.

”Rustade för enorm explosionsartad tillväxt”

Även om det finns problem på sina håll inom partiet som man tvingas ta itu med, ser ändå Karlsson med tillförsikt på framtiden. Han förklarar själv att partiet är rustat för en enorm explosionsartad medlemstillväxt.

– Det kommer säkert att uppstå enskilda problem i enskilda kommuner även i nästa mandatperiod, men vi är bättre rustade nu än vad vi någonsin har varit och har en enorm explosionsartad medlemstillväxt där det finns många nya kompetenta krafter som kan fylla upp stolarna i fullmäktige och på andra platser. Jag är inte jätteorolig, jag tycker vi har rett ut situationen ganska bra hittills, avslutar Mattias Karlsson för Nyheter Idag.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag