MED: Myndighetsaktivismen är systemhotande

Genrebild. Foto: Nyheter Idag
  • Torsdag 19 Dec 2019 2019-12-19
E-post 544

Att Brottsförebyggande rådet, Brå, utsätts för påtryckningar och friserar i forskning och rapporter på grund av politiska påtryckningar och ideologisk prägel är ett gigantiskt demokratiskt haveri. Den stolta svenska traditionen av ämbetsverk och tilltron till statistik från myndigheter hotas nu allvarligt. Därför måste ansvariga ställas till svars, skriver Edward Nordén och Lars Lundbäck, Medborgerlig Samling.

Brå är en myndighet under justitiedepartementet som bland annat ska ansvara för Sveriges officiella brottsstatistik. Ett viktigt arbete med ett stort antal undersökningar som ska ligga till grund för såväl brottsförebyggande arbete som planering. Ett arbete vilket riksdag, regering och andra myndigheter också utgår ifrån.

I Sverige och flera andra länder har vi under ett antal år kunnat bevittna ett hårdnande samtalsklimat rörande desinformation, så kallad fake news och medvetet manipulerad statistik. Dagens kraftigt polariserade debattklimat har mycket också har handlat om den bristande tilltro till verklighetsbeskrivningen som levererats.

Kort sagt, få upplever att tillvaron blir tryggare – ändå har det varit den beskrivningen som återkommande lyfts fram som fakta. Med de som öppet tvivlat ofta anklagats för faktaresistens och fått andra anklagelser över sig. Något som lett till bittra motsättningar.

När det framförs information om att resultaten för Brå:s arbete är utsatt för otillbörlig politisk påverkan. Att redogörelser friserats, fakta blivit utelämnad och rapporter vinklats är det betydligt mer allvarligt än vad man först kanske tänker sig. En skattefinansierad statlig myndighet som medvetet undanhåller samt desinformerar beslutsfattare och allmänheten.

Detta är inget annat än ett demokratiskt haveri och en konstitutionell kris som saknar motstycke. Ett haveri vilket kan ligga till grund för felprioritieringar och felsatsningar innebärande ett ökat antal brottsoffer. Allt på grund av att politiker och tjänstemän velat gynna sitt parti och det egna levebrödet genom att undanhålla fakta om utvecklingen. Vilken statistik som idag bäst också beskriver verkligheten är just nu något av ett frågetecken. Vi kan dock utgå ifrån att verklighetsbilden hos Brå har förskönats och inte svartmålats.

När Axel Oxenstierna på 1600-talet inledde nästan 400 år av fungerande ämbetsverk så inleddes också det som gjort Sverige unikt funktionellt. Sverige har, till skillnad från en stor del av världens andra länder, kunnat lita på myndigheter, samhälle och stat i hög utsträckning.

När korruption förgiftat hela länder och bristande tilltro människor emellan gjort att inget kunnat byggas upp. Så har Oxenstiernas arv varit en stor del i att Sverige har kunnat byggas, fungerat och utvecklats.

Vad händer om politik tillåts korrumpera och tilltron till officiellt framtagen fakta från myndigheter på god grund kan ifrågasättas som propaganda? Vad händer när en allt större andel av befolkningen har en berättigad anledning med misstro till politiker och myndighetstjänstemän, för att medvetet framföra lögner trots att det skadar landet?

Svaret är att det händer mycket. Myndighetsaktivism och politiskt vanstyre är systemhotande. Trots att en arbetande svensk måste avstå mer än hälften av sin inkomst i skatt, moms och avgifter så fungerar inte kärnverksamheterna tillfredställande. Myndighetssverige har i grunden inte heller råd att vara ännu mer dysfunktionellt.

Sverige har idag också över 200 olika statliga myndigheter varav flera hade kunnat läggas ned. I vissa fall skulle en myndighets uppgifter enkelt kunna utföras av en annan institution. En effekt vilken enbart hade varit till gagn för skattebetalarna och att sparade resurser istället hade kunnat användas mer förnuftigt. När rapporten från Linköpings universitet förstärker bilden av att regeringspartierna hellre tar in högre skatter och utövar påtryckningar, kräver lojalitet och styr och vinklar information genom myndigheter.

Att när de positiva resultaten i samhället uteblir så används en myndighet för att ge bilden till att verkligheten är en annan och förändring är på väg. Att det senaste exemplet med Brå klart och tydligt också visar att med en så stor statsapparat snarare blir en korruptionsrisk. I synnerhet med ett system när politiker och tjänstemän kan se myndigheter som ett propagandaverktyg för att säkerställa egen politisk makt och för att trygga den egna försörjningen.

Korruption är nämligen precis vad det är när politiker och tjänstemän avlönande genom skatten lurar väljare genom att påverka myndigheter som väljarna borde kunnat lita på. Där än värre korruption vore om ingen ordentlig objektiv utredning gjordes. Att förhållanden undersöktes och klarlades vilka individer det är som kan ha påverkat rapporter och officiell statistik. Med ett tydligt och publikt efterföljande politiskt ansvarsutkrävande.

Alternativet är nämligen en fortsatt fallande tilltro till myndigheter och politiker. Dessutom ett berättigat misstroende vilket slutligen kommer kortsluta det demokratiska systemet.

Om debattörerna

Lars Lundbäck
Medlem Medborgerlig Samling

Edward Nordén
Vice ordf Medborgerlig Samling Skåne

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag