Metros viralgranskare publicerade falsk artikel

Viralgranskaren hade fel och Fria Tider hade rätt. Foto: Faksimil metro.se samt Peter Landälv
  • Söndag 25 dec 2016 2016-12-25
E-post

SVERIGE Tidningen Metro ”viralgranskade” en artikel i Fria Tider som berättade om en skola som strök stycken ur ”Nu tändas tusen juleljus”. Enligt Metros artikel hade bara ”ett ord” ändrats i texten, men den uppgiften var falsk. Istället visade det sig att allt som kan knytas till kristen i tro i psalmen i själva verket var struket.

Uppgifterna om att en skola i Åmål censurerade i julpsalmen ”Nu tändas tusen juleljus” stod först att läsa i en anonym insändare i Nya Wermlands-Tidningen. I insändaren var Södra skolan i Åmål utpekade och nättidningen Fria Tider sökte skolans biträdande rektor Maria Fredriksson för att få en kommentar till anklagelserna.

– Vi har inga kommentarer om det, jag får tacka för mig. Vi har inga kommentarer om det. Tack! svarade hon Fria Tider.

Viralgranskaren lät sig luras av Åmåls kommun

Trots att Fria Tider gjort ansträngningar att söka den aktuella skolan för en kommentar valde tidningen Metros så kallade ”Viralgranskare” att granska Fria Tiders artikel. I Viralgranskaren påstås att Fria Tider inte har belägg för det som publiceras, detta trots att artikeln har tydliga källhänvisningar. Men det slutar inte där, även Viralgranskaren sökte skolan och återgav helt okritiskt den information som kommunen publicerade på sin hemsida.

”I kommentaren på Åmåls kommuns hemsida skriver man att Södra skolan har valt ut ett antal låtar och verser, precis som man brukar. Man understryker att skolan endast har valt att ändra ett ord i texten, vilket gjordes redan 2014”, skriver Viralgranskaren.

Det kom att visa sig att Viralgranskaren publicerade ett falskt påstående. Det var inte endast ”ett ord” som hade ändrats i texten, istället var hela stycken strukna. Det kunde Fria Tider visa den 21 december efter att de intervjuat pastor Peter Landälv som arbetar i den aktuella kyrkan där skoleleverna sjöng den ändrade psalmen.

– Man hade väldigt noggrant rengjort psalmen från allt som har med kristen tro att göra, säger han till Fria Tider.

Fria Tider gick igenom hela psalmen vers för vers tillsammans med pastorn och det visade sig att stora delar ur psalmen var överstruket. Fria Tider publicerar även en bild från det papper som använts när psalmen skulle sjungas och där syns tydligt hur flera delar är överkryssade och ersatta med en ny text.

Även den kristna tidningen Världen Idag berättar att flera delar ur psalmen strukits och även de har, till skillnad från Metros Viralgranskare, talat med pastor Peter Landälv.

Världen Idag kritiserar Metros Viralgranskare

Nyheten om att flera delar ur julpsalmen var strukna har kommit att återges i flera medier både i Sverige men även utomlands. I en ledare publicerad i Världen Idag möter tidningen Metro kritik för att i sin ”viralgranskning” lura läsarna med falska uppgifter.

”Påståendet att ändringen av psalmen är ’liten’ kan man med fog ifrågasätta. Den största redigeringen handlar nämligen inte om utbytet av detta enda ord, utan om att två verser (!) – verserna två och fyra – helt har strukits. Bokstavligen”, skriver Lukas Berggren och hänvisar till påståendet i Metro om att endast ”ett ord” ändrats i psalmen.

Vidare tog Metro fasta på ett påstående om att ändringarna gjorts för att anpassa psalmen gentemot nyanlända elever. Påståendet kom först från den anonyma insändaren, något som Fria Tider berättar med hänvisning till just insändaren. Metros Viralgranskare påstår att det inte finns belägg för detta, men kan samtidigt inte redovisa något bra svar på varför ändringarna över huvud taget gjordes.

Berggren noterar i sin ledare att det är just de kristna delarna ur psalmen som strukits.

”Om det handlar om anpassning till vissa grupper, eller om det beror på en övertolkning av skollagen, vet bara skolans ledning”, skriver han.

Och på Åmåls hemsida citeras en skrivning från skolverket som mycket väl kan tolkas som en anpassning till just nyanlända elever.

”Skolan eller förskolan ska utforma samlingen så att alla elever kan delta. Föräldrarna ska kunna låta sina barn delta utan att de känner att de blir ensidigt påverkade i någon trosriktning”, lyder den skrivningen som skolan tagit fasta på.

”Har aldrig betraktat Metro som en seriös aktör”

Nyheter Idag har talat med Mattias Albinsson på Fria Tider som skrev den ursprungliga artikeln som kom att ”viralgranskas”. Albinsson är djupt kritisk till hur Metro arbetar.

– Det är väl inget nytt. Jag har aldrig betraktat Metro som en seriös aktör. Jag tror inte att så många gör det faktiskt, säger han.

Istället för Viralgranskaren menar Albinsson att det finns mer seriösa aktörer.

– Man kan jämföra med Snopes till exempel, den betraktas som vänster av konservativa, men jämfört med Metros Viralgranskare är den ett under av saklighet. De spelar ens inte i samma liga.

Albinsson ger ett exempel som både Snopes och Viralgranskaren har rapporterat om. Den storyn handlar om att en pojke i Helsingborg med blågröna ögon ska ha blivit misshandlad av en 15-årig arabisktalande pojke. I engelskspråkiga medier kom storyn snabbt att förvanskas till att 15-åringen var muslim och att grunden för misshandeln, en örfil, var att den andra pojken hade blå ögon.

I granskningen ingick även en bild på ett barn med blå ögon som har skador i ansiktet, en bild som är tagen vid ett helt annat tillfälle. Bilden har aldrig publicerats av Fria tider, däremot av engelskspråkiga sajter som hänvisat till Fria Tider.

Den som läser Metros viralgranskning om denna händelse kan få intrycket av att de falska uppgifterna härrör från en artikel i Fria Tider. Men när Snopes granskar exakt samma story gav de istället Fria Tider rätt och till skillnad från Viralgranskaren visar de istället var de falska påståendena egentligen hade sitt ursprung.

Mattias Albinsson har tidigare arbetat på frilsansuppdrag åt Nyheter Idag

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag