Migranter utan uppehållstillstånd kallades ”papperslösa flyktingar” i Sveriges Radio

Foto: Google Maps
  • Måndag 24 jun 2019 2019-06-24
E-post 4642

ÖSTERSUND Migranter som nekats uppehållstillstånd och befinner sig utan tillstånd i Sverige förvandlades i ett inslag som sändes i P4 Jämtland förra veckan till ”papperslösa flyktingar”.

I inslaget intervjuas två kvinnor som kombinerar sin cykelsemester med att manifestera för illegala invandrares situation. Den planerade cykelrutten skulle gå genom både Sverige och Norge. Ett problem, då den ena kvinnan ”befinner sig mitt i en asylprocess”, enligt P4 Jämtland.

Exakt vad manifestationen består i är oklart – vad som skiljer den från en vanlig cykelsemester framgår inte i radioinslaget. Kvinnorna ska cykla 48 mil på sex dagar.

P4 Jämtlands reporter undrar i inslaget varför det är viktigt att belysa ”papperslösa flyktingars” situation.

– Det är en av de mest utsatta grupperna i samhället. Inte bara att de blir ignorerade och osynliga för samhället, men också av myndigheter. Kan vi sprida ett budskap, och vi är båda väldigt aktiva i frågan, då vill vi sammanfoga det där också, svarar en av kvinnorna.

Så kallade ”papperslösa flyktingar” är inte flyktingar. De är migranter som befinner sig i Sverige utan uppehållstillstånd och har inte beviljats flyktingstatus enligt FN:s flyktingkonvention.

Sveriges Radio skriver på sin hemsida att man sätter trovärdigheten främst.

”I vårt dagliga journalistiska arbete arbetar vi på olika sätt för att leva upp till publikens förtroende. Vi är måna om att ge en bred, mångsidig och nyanserad bild. Vår strävan är att publicera det som är sant och relevant.”

”Vi arbetar opartiskt. Vi värnar det demokratiska samhällets grundtanke och alla människors lika värde men tar i övrigt inte ställning i olika frågor.”

Stöd Nyheter Idag

Hej.

Det är många som likt dig läser Nyheter Idag.

Till skillnad från många av våra konkurrenter tar vi inte emot något presstöd eller deltar i statligt finansierade projekt (Faktiskt.se). Vi är inte heller – likt Sveriges Radio här ovan – beroende av skattepengar. Det gör oss mer oberoende. Samtidigt är vi frivilligt medlemmar av det pressetiska systemet.

Att vi inte har något statligt stöd innebär att vi själva bestämmer över vårt innehåll. Att vi själva bestämmer vilka frågor vi ska bevaka och att de vi står till svars för är våra läsare. Därför kan vi också utmana och pressa politiker, vi kan granska de frågor som vi tror att våra läsare anser är angelägna.

För att klara av det här behöver vi ditt stöd. Med en prenumeration på 69 kronor i månaden eller 349 kronor halvår, blir du en av dem som bidrar till att vi kan fortsätta med vår journalistik, fortsätta vara ett alternativ till SVT, SR och andra traditionella medier. Klicka på länken, det går snabbt och du gör en stor insats för oberoende journalistik. Tack.

Bli PLUS-medlem för 69 kronor i månaden.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag