Miljöminister Romsons dieselskandal bekräftad – kan leda till åtal

  • Fredag 10 okt 2014 2014-10-10
E-post

STOCKHOLM Nu kan Nyheter Idag avslöja att Åsa Romson använt otillåten skattesubventionerad diesel i sin fritidsbåt. – Det var grönfärgad diesel, men den är skattad precis så som man ska skatta för den, säger Romsons pressekreterare till Nyheter Idag. Men skatteverket säger något helt annat – det bryter mot lagen.

Skandalerna runt Miljöpartiet och miljöminister Åsa Romson fortsätter efter att tidningen Expressen berättade att Romson fortfarande värmer sitt fritidsskepp med diesel. När Nyheter Idag granskade hemsidan för Romsons fritidsskepp, efter en diskussion på forumet Flashback, fann vi att skeppet bara har en dieseltank. Det betyder att skeppets maskin får diesel från samma tank som används till uppvärmning.

Krishanterar och skyller på Nyheter Idag

Miljöpartiets partisekreterare Anders Wallner krishanterar på twitter efter att han blir konfronterad av moderata riksdagsledamöter med det avslöjande Nyheter Idag kunde publicera tidigare i veckan. Wallner hävdar att allt är i sin ordning och att Romson betalat 13 kronor per liter för den olja hon köpt. I en tweet förklarar han det hela närmare.

– Hon har betalat 13 kr/l. Gröndiesel är mkt billigare. Fakturor finns. Move on, skriver Wallner som menar att det inte är något att granska.

I ett antal tweets menar Wallner vidare att Nyheter Idag inte är är en trovärdig källa och han hävdar även att Nyheter Idag ljuger. I en efterföljande diskussion på twitter menar han att moderata riksdagsledamöter inte ska länka till Nyheter Idag. En av de som länkar till vårt förra avslöjande är riksdagsledamoten i Moderaterna, Jan Ericsson, som skriver att förtroendet för miljöminister Åsa Romson har fått sig ännu en törn.

– Minskad trovärdighet för att en SD-kopplad tidning ljuger om att hon inte skulle ha skattat sin diesel? Nja, replikerar Wallner

När Nyheter Idag frågar partisekreterare Wallner om det exakta priset fortsätter han hävda 13 kronor per liter. Men han poängterar även ännu en gång att det också är priset för vanlig diesel och inte ”grön diesel”. 

– Det är det icke-nedsatta priset, alltså inte priset för ”grön diesel”, hävdar Wallner när Nyheter Idag frågar om det exakta priset. Under fredagsförmiddagen har vi även försökt nå Wallner över telefon, utan resultat. Vi har bara fått uttalanden via twitter.


Romsons pressekreterare erkänner att det var grön diesel

Under fredagsmorgonen lyckas Nyheter Idag nå Åsa Romsons pressekreterare Clara Lindgren över telefon. När hon får en rak fråga om det var grönfärgad diesel i tanken på Romsons båt, erkänner Lindgren detta trots att partisekreteraren Anders Wallner menar motsatsen på twitter.

– Det var grönfärgad diesel, men den är skattad precis så som man ska skatta för den, säger Lindgren till Nyheter Idag.

Efter Wallners påstående om att dieseln kostat 13 kronor per liter har Nyheter Idag granskat uppgifterna. Senaste gången dieselpriset för vanlig ofärgad diesel, alltså den diesel som är tillåten att använda, låg under 14 kronor per liter var hösten 2011. Sedan dess har dieselpriset till privatpersoner alltid varit över 14 kronor.

Vi har även ringt till flera dieselförsäljare och fått bekräftat att priset om 13 kronor per liter stämmer in på såväl villaolja som den skattereducerade gröndieseln för motorer. I bägge prisundersökningarna har vi inkluderat samtliga skatter och frågat efter det pris en privatperson betalar, förutsatt att en privatperson lyckas köpa ”grön diesel”. Nyheter Idag har även talat med Anders Backman, produktspecialist hos Preem.

Vad gäller för diesel som är grönfärgad?

– Det får man inte använda som privatperson, det är ett skattebrott.

Det är du helt säker på?

– Ja, ja. Det finns ett visst antal tillämpningar där man får använda grön diesel, till exempel fartyg i yrkestrafik och stillastående maskiner som reservkraft. Som reservkraftverk får man använda gröndiesel som privatperson, men när det gäller fartyg måste det vara yrkestrafik.

Är all skattereducerad diesel grönfärgad?

– Generellt är den det. Som energiskattelagstiftningen är formulerad ska den vara märkt, och det är den gröna märkningen som åsyftas.

Gäller detsamma villaolja?

– Ja, den är också grönfärgad. När vi säljer grönfärgad diesel så är det till företag. När det säljs till privatpersoner sker det via återförsäljare, det är inte vi själva som gör det.

För att framföra båt privat, är det lagligt med något annat än blank diesel?

– Nej, det är blank [ofärgad reds anm] diesel som gäller, avslutar Anders Backman i telefonen.

Bryter mot lagen om skatt på energi

Nyheter Idag har även kontaktat skatteverket för att undersöka vad praxis är när skattesubventionerad diesel används olovligen. Titti Campalto är sektionschef hos skatteverket på storföretagsregionen Ludvikakontoret och hon bekräftar den bild Anders Backman ger över telefon.

– Det är inte tillåtet att använda grön diesel i en båt för privat ändamål. Man bryter mot lagen om skatt på energi, förklarar Campalto.

Polisen kan kontrollera fordon, såväl bilar som fartyg, om de kör på skattesubventionerad diesel genom att titta på färgen. Det är anledningen till varför den billigare dieseln är färgad med grön färg. Campalto förklarar närmare vad som händer om man blir påkommen.

– Man kan få en särskild sanktionsavgift som är på 10 000 kronor om man har fel bränsle. Sanktionsavgiften ses som straffet för att man kör med grönfärgat bränsle.

Men det stannar inte där. Om mängden diesel är tillräckligt stor och skatteskillnaden jämfört med vanlig diesel kan misstänkas överstiga en viss nivå, kan ärendet gå vidare till åklagare. Dieseltanken på Romsons fritidsskepp anges på skeppets hemsida till 1400 liter.

Kan det leda till åtal?

– Skatteverket är skyldiga att göra en brottsanmälan för skattebrott när det kan misstänkas och den anmälan prövas av ekobrottsmyndigheten eller åklagare. Gränsvärdet vi har för en anmälan ligger på ett halvt prisbasbelopp vilket är drygt 20 000 kronor, förklarar Campalto.

Vill inte svara på vilka mängder det rör sig om

I samtalet med miljöminister Åsa Romsons pressekreterare Clara Lindgren frågade vi även vilka mängder diesel Romson köper till sin båt. Men det är frågor som Lindgren börjar ifrågasätta och undvika när vi vill veta hur många gånger om året båten tankas.

– Vad har det för betydelse? undrar Lindgren i telefonen.

När vi förklarar att vi måste veta mängden diesel för att kunna räkna ut hur mycket skatt det kan handla om fortsätter hon undvika våra frågor.

– Det är ju inte så intressant. Om det är den här skattefrågan så är det ju ointressant eftersom hon har kvitton som visar på att…, svarar Lindgren innan Nyheter Idags reporter bryter in och förklarar att man måste veta mängden diesel för att kunna räkna ut skatteskillnaden.

– Varför det? frågar Lindgren igen.

Ja hur ska man annars kunna veta vad skatteskillnaden blir?

– Men hon har ju alla kvitton. Hon har ju kvitton för varje gång hon har tankat, svarar Lindgren.

När Nyheter Idag ber Clara Lindgren om att få ta del av kvittona för Romsons dieselinköp blir vi nekade detta, trots att hon förklarar att alla kvitton finns. Vi poängterar att de kan retuschera bort privat information från kvittona och låta oss ta del av dem, men det är inte Lindgren intresserad av. På ett kvitto ska det framgå exakt vad för dieselolja som köpts, vilka mängder samt till vilket pris.

– Nej vi skickar inte de kvittona till någon utan ni får lita på att det är som vi säger, får Nyheter Idag till svar från miljöminister Åsa Romsons pressekreterare.

Nedan kan du lyssna på hela samtalen med miljöminister Åsa Romsons pressekreterare Clara Lindgren.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag