Miljöpartiet i Lidingö vill att kommunen fortsätter betala för nyanländas boende

Foto: Miljöpartiet Lidingö/Wikimedia commons
  • Tisdag 13 feb 2018 2018-02-13
E-post 792

LIDINGÖ Miljöpartiet i Lidingö överklagar till förvaltningsrätten att kommunen säger upp hyreskontrakt för nyanlända. Miljöpartiets gruppledare i Lidingö, Patrik Sandström, anser att kommunen inte ska sätta en gräns på hur länge nyanlända ska få boende.

Lidingö kommun har beslutat att säga upp alla hyreskontrakt för nyanlända efter 24 månader. För två år sen trädde den nya bosättningslagen i kraft och Lidingö tvingades anordna boende åt de nyanlända som kom till kommunen.

Lidingö tog emot drygt 300 personer och placerade ut dem i tillfälliga boenden. Nu har kommunen informerat de nyanlända om att hyreskontrakten löper mot sitt slut och de berörda måste flytta ut, uppger Sveriges Radio.

Miljöpartiets gruppledare i Lidingö, Patrik Sandström, berättar för Nyheter Idag att MP i Lidingö har överklagat beslutet till förvaltningsrätten och anser att det strider mot bosättningslagen att införa en tidsbegränsning för hyreskontrakten.

– Vi kan inte se att det finns stöd för det i lagen att koppla samman en tidsbegränsning med den här ersättningen man får, berättar Patrik Sandström (MP) till Nyheter Idag.

Sandström vill inte svara på frågan om hur länge han anser det rimligt att kommunen står för de nyanländas boende. Enligt honom måste varje fall individbedömas för att avgöra om de ska ha rätt till boende eller inte.

Skulle du kunna tänka dig att sätta någon hård gräns för hur länge kommunen ska anordna boende för de nyanlända?

– Nej jag tycker det ska individanpassas.

Sandström vill inte spekulera om huruvida det är teoretiskt möjligt att kommunen står för boende i flera år.

Ska det finnas en gräns för hur länge nyanlända får boende av kommunen?
2717 röster (se resultat)

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag