Moderat varnar: Bengtsfors går mot konkurs – på grund av invandringen

Foto: Riggwelter CC BY-SA 3.0
  • Torsdag 1 aug 2019 2019-08-01
E-post 1899

BENGTSFORS Kommunalrådet Stig Bertilsson (M) varnar i ett brev till regeringen att hans kommun Bengtsfors går mot konkurs i spåren av de senaste årens stora invandring.

I brevet adresserat till de socialdemokratiska ministrarna Magdalena Andersson, Morgan Johansson och Ylva Johansson beskriver Stig Bertilsson läget i Bengtsfors kommun. Ekonomin är på väg utför och skulden lägger han på staten som ”drar när notan kommer”.

Bertilsson skriver:

”Bengtsfors tillhör de kommuner som tagit emot många nya svenskar. I spåren av tillgängliga lägenheter i det kommunala bostadsbolaget och inledningsvis generösa ekonomiska villkor öppnades slussarna. Vi som då var i opposition oroades över utvecklingen på sikt (vad händer när de generösa statsbidragen upphör?, var en vanligt ställd fråga) men responsen på det var noll.

Nu är vi där! Migrationsverket säger upp lägenheter. De samhälleliga kostnaderna ökar och statsbidragen minskar.

Bengtsfors har redan nu försörjningsstödskostnader på en hög nivå – samtidigt som vi satsar stort på arbetsmarknadsåtgärder och har verkligt betydande kostnader även för det.

I det kommunala budgetarbetet ser vi redan nu hur kostnaderna rusar och intäkterna inte alls räcker. 2018 gav till slut ett ekonomiskt resultat som i verkligheten var mer än 15 miljoner back. En bokföringsmanöver från 2017 gjorde att resultatet på papperet stannade på minus åtta miljoner.

I år, 2019, finns inga sådana åtgärder att tillgå och redan tidigt pekade prognosen för året på mer än 20 miljoner back. I utgångsläget för 2020 års budget är minussiffran värre än minus 30 miljoner.

I sammanhanget kan det konstateras att kommunen redan har ett högt skattetryck.

[—]

Det är under rådande förhållanden lätt att hamna i slutsatsen att Bengtsfors inte kommer att klara upp sin finansiella situation. Att kommunen går mot konkurs.”

– Det här är inte något som är riktat mot flyktingar eller så, det är inte det. Men det skapas ju en kostnadsbild här som lever kvar även när staten inte bidrar, säger Stig Bertilsson när Nyheter Idag ringer upp.

Enligt honom tar det i genomsnitt sju år för en nyanländ att komma i arbete.

– Man måste se över så att den etableringsperiod som staten betalar för måste vara mer än två år. Det blir en helt orimlig ekonomisk börda för småkommunerna annars.

Bertilsson vill även se ett reformerat skatteutjämningssystem som balanserar bördan bättre mellan kommunerna.

– Vi måste ha en annan och rättvis fördelning av inkomster och kostnader för de kommuner som har påtagit sig ett väldigt stort ansvar för nyanlända.

Kommunalrådet berättar mer om hur Bengtsfors har påverkats av flyktinginvandringen.

– Det är ökade kostnader i skolan, ökade kostnader inom sociala sektorn. Parallellt med detta ser vi att det kommer nya människor till Sverige som av naturliga skäl kan ha svårt att anpassa sig, men det innebär inte att vi får rättsvårdande myndigheter som ställer upp här. Tvärtom drar de också från kommunen. Polisen är ju en sällsynt gäst här numera. Arbetsförmedlingen, som skulle kunna bidra med insatser för att få människor i arbete, finns inte här längre heller utan det är kommunala insatser som får göras på det som traditionellt har varit statens uppdrag.

Nyheter Idag frågar om Sverige tog emot för många asylinvandrare och hur vi kunde ha agerat annorlunda.

– Det skulle framför allt ha fördelats på ett annat sätt mellan kommunerna. Sedan är jag inte ute efter att skapa en debatt om flyktingmottagandet i sig, säger Bertilsson.

– Jag har min personliga uppfattning när det gäller antalet och så där, men det är inte intressant som det är just nu.

Stig Bertilsson har på torsdagen ännu inte fått någon respons på brevet som han skickade i lördags. Han säger sig dock vara säker på att få ett svar så småningom.

Stöd Nyheter Idag

Hej.

Det är många som likt dig läser Nyheter Idag.

Till skillnad från många av våra konkurrenter tar vi inte emot något presstöd eller deltar i statligt finansierade projekt (Faktiskt.se). Det gör oss mer oberoende. Samtidigt är vi frivilligt medlemmar av det pressetiska systemet.

Att vi inte har något statligt stöd innebär att vi själva bestämmer över vårt innehåll. Att vi själva bestämmer vilka frågor vi ska bevaka och att de vi står till svars för är våra läsare. Därför kan vi också utmana och pressa politiker, vi kan granska de frågor som vi tror att våra läsare anser är angelägna.

För att klara av det här behöver vi ditt stöd. Med en prenumeration på 69 kronor i månaden eller 349 kronor halvår, blir du en av dem som bidrar till att vi kan fortsätta med vår journalistik, fortsätta vara ett alternativ till SVT, SR och andra traditionella medier. Klicka på länken, det går snabbt och du gör en stor insats för oberoende journalistik. Tack.

Bli PLUS-medlem.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag