M:s budget ligger närmast regeringens – SD:s skiljer sig mest

Kärleken överskrider blockgränserna. Montage: Nyheter Idag
  • Onsdag 22 Nov 2017 2017-11-22
E-post 107

SVERIGE Moderaterna är det oppositionsparti som ligger närmast regeringen, och längst ifrån återfinns Sverigedemokraterna. Detta framkommer i en undersökning av partiernas budgetförslag inom olika utgiftsområden. Men även inom alliansen syns stora skillnader.

Tidningen Altinget, efterföljare till tidningen Riksdag & Departement, har publicerat en analys av hur oppositionspartiernas budgetförslag för 2020 skiljer sig från regeringens. Istället för att bara titta på den totala skillnaden i utgifter har de jämfört utgiftsområde för utgiftsområde, som rättsväsende, försvar, migration och regional tillväxt. Allt som allt rör det sig om 27 olika utgiftsområden. Ett oppositionsparti som vill satsa 10 miljarder mer på försvaret och 10 miljarder mindre på skolan kan sägas ha en skillnad på 20 miljarder mot regeringens budget, även om den totala utgiften inte förändras.

Altingets beräkningar visar att skillnaden mellan regeringens budget och moderaternas landar på 62 miljarder, medan det för Sverigedemokraternas del handlar om en skillnad på 121 miljarder. För centerpartiet handlar det om 72 miljarder, för Liberalerna 77 miljarder och för Kristdemokraterna 95 miljarder.

Att SD står ut beror främst på att de kraftigt vill sänka utgifterna kopplade till migration och allmänna bidrag till kommunerna, medan de vill satsa mer på försvaret, rättsväsendet och sjukvården.

Nyheter Idag har gjort egna beräkningar enligt samma metodologi för att se skillnaderna inom oppositionen. De partier som ligger närmast varandra är M och L. Skillnaderna mellan deras budgetar är endast 32 miljarder. Störst skillnad finns mellan SD och C, hela 133 miljarder, vilket är större än skillnaden mellan SD och regeringen. Närmast SD ligger KD, men där är skillnaden likväl 85 miljarder.

Sammantaget kan konstateras att skillnaderna mellan oppositionspartierna är stora, och även inom alliansen är skillnaderna betydande mellan KD och övriga partier. Skillnaden mellan C och KD är till och med större än mellan C och regeringen – 97 miljarder jämfört med 72 miljarder.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag