MUCF-beslutet om att stoppa bidrag till SUM förefaller vara politiskt

Beslutet från MUCF väcker frågor. Foto: Facebook
  • Torsdag 22 Dec 2016 2016-12-22
E-post 366

STOCKHOLM Beslutet från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor om att stoppa bidrag till Sveriges Unga Muslimer kan ha tagits på rent politisk grund. I motiveringen till avslaget står uttryckligen att statsbidragen kan ”komma att motverka andra uppdrag som myndigheten har och på så sätt motverka politiska mål”.

Sedan det stod klart att MUCF, före detta Ungdomsstyrelsen, beslutat att stoppa bidrag till organisationen Sveriges Unga Muslimer har frågor väckts om grunderna för beslutet. Myndighetens beslut vilar ytterst på ett krav om att ”respektera demokratins idéer”, men hur detta ska tolkas definieras aldrig av myndigheten.

Svenska Dagbladets ledarskribent Linda Nordlund uppmärksammar det märkliga beslutet och konstaterar att ”i motiveringen till beslutet finns det dock inga bevis för denna slutsats” vad gäller kravet om att respektera demokratins idéer”.

Måste leva upp till ”politiska mål”

I beslutet från MUCF argumenteras att ”det kan inte anses visat att SUM bedriver en verksamhet som respekterar demokratins idéer inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering”. Men myndigheten presenterar ingenting som i sak förändrats sedan föregående år, då SUM beviljats bidrag. Däremot uttrycker myndigheten en motivering som antyder att beslutet istället är politiskt.

I ett stycke argumenterar myndigheten att tolkningen av kravet om att ”respektera demokratins idéer” ska tolkas snävare än att enbart följa gällande lagar och regler. Istället antyder myndigheten att den organisation som söker bidrag måste leva upp till ”politiska mål”.

”Om begränsningen inte tillämpas kan statsbidragen komma att motverka andra uppdrag som myndigheten har och på så sätt motverka politiska mål”, skriver MUCF i sin motivering.

Hänvisar till tidningsartiklar

I argumentationen från MUCF:s sida om att avslå bidragsansökan argumenteras att SUM möjligen kan ha kopplingar till Muslimska brödraskapet. Men detta är inget som myndigheten visar i sitt beslut. När Nyheter Idag via Myra Åhbeck Öhrman från bloggen Inte rasist, men får ut underlaget för denna bedömning består den av en lista på länkar till artiklar publicerade i svenska medier.

Det handlar om sex stycken artiklar varav fem är opinionsmaterial i form av debattartiklar eller ledare. I den artikel som inte är en uttrycklig opinionsartikel intervjuas Nalin Pekgul (S) och berättar om sin syn på den muslimska diasporan i Sverige.

I vart fall en av artiklarna visar på en tänkbar koppling mellan Muslimska brödraskapet och SUM, en ledarartikel publicerad i Svenska Dagbladet av Per Gudmundson. Men i den artikeln beskrivs aldrig denna omständighet som ett hot mot ”demokratins idéer” utan snarare i termer av ”kulturkamp”. Själv är Gudmundson inte helt övertygad om att beslutet från SUM är fattat på korrekta grunder.

”Det är naturligtvis smickrande att bli ihågkommen, men personligen tycker jag att myndighetens beslut är problematiskt (och dessutom undermåligt motiverat)”, skriver han på Facebook i en kommentar till beslutet.

I beslutet från MUCF uppmärksammas även en skatteskuld hos kronofogden om 10 305 kronor. En grundregel är att juridiska personer per automatik har en skattekredit om minst 10 000 kronor innan en skatteskuld överlämnas till kronofogden. Det betyder isåfall att SUM överskred krediten med drygt 300 kronor. Denna skuld ligger också till grund för beslutet att neka SUM bidrag.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag