Nära två miljoner invandrare i Sverige

Genrebild. Foto: FT Bild
  • Tisdag 15 okt 2019 2019-10-15
E-post 35

SVERIGE Cirka 1 960 000 av de personer som är folkbokförda i Sverige är födda utomlands. Det är nästan en fördubbling sedan år 2000, rapporterar SVT med hänvisning till Statistiska centralbyrån.

SVT rapporterar att antalet utrikesfödda i Sverige nu är rekordhögt. Under förra året ökade gruppen med nästan 80 000 personer och vid slutet av året låg antalet på 1 955 569. Det är 19,1 procent av Sveriges befolkning.

Siffrorna kan jämföras med att det fanns drygt en miljon utrikesfödda i Sverige år 2000 – 11,3 procent av befolkningen. Därmed har antalet närapå fördubblats sedan millennieskiftet.

Förr i tiden var den största andelen invandrare från Finland. Med de senaste årens invandring har det förändrats och nu är Syrien det vanligaste födelselandet bland utrikesfödda, följt av Irak. Detta enligt siffror från 31 augusti.

När det gäller könsfördelning har invandrare från Thailand den största andelen kvinnor, 78 procent. Av de som är födda i Afghanistan är 65 procent män.

Statistiken gäller bara de som är folkbokförda i Sverige. Det kan därmed finnas en icke oansenlig mängd asylsökande och illegala migranter som inte syns i de här siffrorna.

Stöd Nyheter Idag

Hej.

Det är många som likt dig läser Nyheter Idag.

Till skillnad från många av våra konkurrenter tar vi inte emot något presstöd eller deltar i statligt finansierade projekt (Faktiskt.se). Det gör oss mer oberoende. Samtidigt är vi frivilligt medlemmar av det pressetiska systemet.

Att vi inte har något statligt stöd innebär att vi själva bestämmer över vårt innehåll. Att vi själva bestämmer vilka frågor vi ska bevaka och att de vi står till svars för är våra läsare. Därför kan vi också utmana och pressa politiker, vi kan granska de frågor som vi tror att våra läsare anser är angelägna.

För att klara av det här behöver vi ditt stöd. Med en prenumeration på 69 kronor i månaden eller 349 kronor halvår, blir du en av dem som bidrar till att vi kan fortsätta med vår journalistik, fortsätta vara ett alternativ till SVT, SR och andra traditionella medier. Klicka på länken, det går snabbt och du gör en stor insats för oberoende journalistik. Tack.

Bli PLUS-medlem

Är du intresserad av ett större stöd eller att annonsera, mejla Pelle Zackrisson

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag