Nima Gholam Ali Pour (SD): Socialdemokraterna legitimerar judehatet i Malmö i jakten på nya väljargrupper

Foto: Pressbild/Nyheter Idag
  • Torsdag 9 jan 2020 2020-01-09
E-post 1478

Högt uppsatta företrädare för Socialdemokraterna i Malmö har genom årens lopp gjort tvivelaktiga och skandalösa uttalanden om judar och den judiska staten Israel. Man har också skänkt legitimitet åt judehat genom att närvara vid antisemitiska demonstrationer. Konsekvent prioriteras andra kommunala projekt över att försvara den judiska minoriteten. Socialdemokraterna i Malmö är ett parti som övergett all anständighet i jakten på nya väljargrupper, skriver Nima Gholam Ali Pour.

Den importerade antisemitismen har försatt judarna i Malmö i en utsatt situation sedan flera år tillbaka. Redan 2010 sa Socialdemokraternas dåvarande starke man Ilmar Reepalu till Skånska Dagbladet:

”Jag skulle önska att judiska församlingen tog avstånd från Israels kränkningar av civilbefolkningen i Gaza”.

Utgångspunkten i ett sådant uttalande är att judiska församlingen i Malmö stödjer övergrepp mot civila. Ingen annan grupp skulle bli utsatt för ett sådant angrepp. Det är inte så att någon har bett iranierna att ta avstånd från revolutionära gardets kränkningar av civilbefolkningen i Syrien. Ingen har heller bett muslimer att ta avstånd från olika terroristgrupper som säger sig representera islam. Utan det är bara judar som kan utsättas för sådana meningslösa krav i Malmö.

2010 utfärdade även Simon Wiesenthal-centret en varning till judar för att åka till Malmö. Sedan dess har det gång på gång framkommit hur judar måste dölja sin religiösa och kulturella identitet på Malmös gator eftersom de blir hotade och trakasserade, ofta av personer med härkomst från Mellanöstern. I Malmö, som ska vara Sveriges mest mångkulturella stad, så verkar det inte finnas utrymme för den judiska kulturen. Det visar i för sig på mångkulturens svaghet, som ligger i det faktum att det finns kulturer i det mångkulturella samhället, som bär med sig en intolerans.

Mångkulturen är viktig när man pratar om antisemitismen i Malmö. Under åren har olika organisationer och aktörer försökt motverka antisemitismen genom dialog mellan judar och muslimer. Det har även funnits ett kommunalt dialogforum.

Men det är inte bristen på dialog som är problemet. Utan problemet ligger i att i en mångkulturell stad, där alla kulturer accepteras som lika värda, då är antisemitismen i den arabiska kulturen lika accepterad som julskinkan. Inom mångkulturen så värderas inte kultur. Utan alla kulturer är lika värda. Där ligger problemet. Det finns inget utrymme för att fördöma inslag i olika kulturer som är intoleranta. I en mångkulturell stad som Malmö är toleransen så stor att det även finns tolerans för intolerans.

Denna grundläggande problematik omkring den importerade antisemitismen i Malmö har de styrande partierna fortfarande inte förstått. I november höll styret i Malmö en presskonferens där de presenterade åtgärder mot antisemitism. Malmö stad ska satsa 2,3 miljoner kronor per år för att motverka antisemitismen, mellan åren 2020 – 2023.

800 000 kronor av dessa 2,3 miljoner kronor ska gå till att täcka kostnader för visningar av synagogan och högtidlighållandet vid Förintelsens minnesdag. Det framgår inte av förslaget vad de 1,5 miljoner kronor som blir kvar ska användas till.

Det är inte särskilt konstigt eftersom det aldrig har genomförts en analys av antisemitismen i Malmö. Socialdemokraterna har aldrig brytt sig om att titta på problemet och se vad som behövs för att motverka den. I denna satsning mot antisemitismen ingår även att två miljoner kronor ska tilldelas till grundskoleförvaltningen. Även där framgår det inte hur medlen ska användas.

Om man gör en jämförelse så kan man konstatera att den arabiska modersmålsundervisningen har en årlig budget på tiotals miljoner kronor. Det kommunala Romska Informations- och kunskapscentret har en årlig budget på 4,3 miljoner kronor. Man kan endast konstatera att åter igen är kampen mot antisemitismen nedprioriterad i Socialdemokraternas Malmö.

Socialdemokraterna gör små och obetydliga satsningar mot antisemitismen. Samtidigt skickar Socialdemokraterna i Malmö Jamal El Haj till riksdagen, en person som träffar representanter för militanta palestinska grupper och deltar i demonstrationer där det vajar Hamas-flaggor. Socialdemokraterna i Malmö har skickat Hillevi Larsson till riksdagen, en person som deltar i demonstrationer där det förekommer antisemitiska inslag.

För den som inte blundar så är det uppenbart att Socialdemokraterna legitimerar och accepterar den importerade antisemitismen. Det handlar om ett parti med krympande röstunderlag, som desperat håller fast vid makten och är beredd att överge all anständighet för att vara lojal mot väljare som vill fortsätta trakassera och hota judarna i Malmö.

Om debattören

Nima Gholam Ali Pour (SD), politisk sekreterare i Malmö stad

Bli prenumerant

Tycker du att det behövs ett alternativ till Public Service, till de stora mediehusen?

Du kan göra skillnad.

Stöd Nyheter Idag genom att bli prenumerant för 69 kronor i månaden och då får du också allt PLUS-material.

Bli PLUS-medlem

Är du intresserad av ett större stöd eller skulle vilja annonsera, mejlaPelle Zackrisson

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag