Novus: Förtroendet för kvällspressen rasar

Bild: Eget kollage. Foto: Wikimedia commons, Jonn Leffman
  • Torsdag 17 sep 2015 2015-09-17
E-post 1405

STOCKHOLM En nyligen presenterad undersökning från Novus visar att svenskarnas förtroende för media är relativt högt. Högst förtroende har de rödgröna väljarna medan de som sympatiserar med SD är mest skeptiska. Undantaget är kvällspressen som ingen längre säger sig lita helt och hållet på. 

Undersökningsföretaget Novus har på eget initiativ mätt förtroendet för medier i Sverige och det visar sig att förtroendet fortsatt är relativt högt. Undantagen är främst kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen som får ett svidande underbetyg. Endast åtta procent av svenska folket säger sig ha något förtroende för dessa publikationer. Och när frågan ställdes ”har du högt förtroende för kvällspressen?” blev resultatet 0 procent av de svarande.

Högst förtroende generellt känner svenskarna för radion. Andelen svarande som sade sig ha mycket eller ganska högt förtroende för mediet var 66 procent. Därefter följer TV med 58 procent och dagstidningar med 54 procent.

Om Aftonbladet och Expressen har anledning att känna oro över resultatet i mätningen, har däremot bloggaren som går under pseudonym ”Julia Caesar” anledning att känna sig gladare. Endast 13 procent av svenskarna sade sig känna till skribenten innan Expressen nyligen röjde identiteten på personen bakom pseudonymen. Efter granskningen steg den siffran till 55 procent. Ett genombrott som Caesar alltså har Expressen att tacka för.

Caesars nyvunna kändisskap gäller dock inte i lika hög grad sajten Snaphanen, den sida hon skriver på. Endast var tionde svensk (12 procent) känner till Snaphanen även efter Expressens granskning. Av dessa är det 19 procent som har läst artiklar på siten.

Websidan Avpixlat var det betydligt fler som kände till. Andelen som sade sig veta om sidan var 61 procent och av dessa är det en tredjedel som någonsin läst artiklar på sidan. Med andra ord är det cirka 20 procent av svenska folket som någon gång läst på Avpixlat. En majoritet av dessa (53 procent) har emellertid endast gjort det någon enstaka gång. Andelen som delar artiklar från sidan är mycket liten. Endast 3 av 1014 tillfrågade svarade ja på den frågan.

Novus har även mätt hur högt förtroende människor som sympatiserar med de olika politiska blocken har för media. Här framkommer det att de som sympatiserar med SD generellt sett hyser det lägsta förtroendet medan väljarna som sympatiserar med de rödgröna är den grupp som i allmänhet har högst förtroende.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag