Ny rapport visar på islamisering i Borås: ”Slöjbärande redan vid 1 års ålder”

Genrebild. Foto: Nyheter Idag
  • Måndag 16 dec 2019 2019-12-16
E-post 7273

BORÅS I en ny rapport om stadsdelen Norrby i Borås framkommer allvarliga problem kopplade till invandringen av framför allt somalier. I vissa fall tvingas flickor bära slöja från att de är ett år gamla.
– Vi ser dagligen hur människor som bor i de här områdena blir utsatta för våld, hot och brottslighet. Det är de som är de verkliga förlorarna, säger Andreas Exner (SD), oppositionsråd i Borås.

I Borås stads färska lägesbild för Norrby framkommer en dyster bild av stadsdelen, som är ett av de 22 områden som polisen har pekat ut som särskilt utsatta i Sverige. 2018 låg andelen invånare födda i Sverige på 37 procent, och för födda i Somalia låg andelen på 20 procent.

Att en stor del av befolkningen i Norrby utgörs av somalier innebär att somaliska klanstrukturer har fått fäste i området. Något som bland annat tar sig uttryck på följande sätt, enligt rapporten:

• ”Egen rättsskipning”
• ”Klanerna rankas olika högt och lågt av befolkningen”
• ”Personer från de mindre klanerna utsätts – får inte vara med och delta i vissa sammanhang”
• ”Kvinnor är i avsaknad i det allmänna rummet (exempelvis somaliska föreningen)”
• ”Föreställningar om att man inte bör/får gifta sig över vissa klangränser”

De sociala normer som råder i området skiljer sig från majoritetssamhället. Det handlar om att barn går i koranskola, om månggifte, ”machokultur”, ”uppfostringsresor” till hemlandet, att flickor får sin frihet begränsad och måste bära slöja.

”Slöjbärande redan vid 1 års ålder har börjat förekomma i förskolan”, som det står i rapporten.

Öppna hyllningar till IS

En verksamhet uppskattar att nästan 100 procent av de somaliska kvinnorna i området är könsstympade. Så kallade moralpoliser som angriper kvinnor som är ”lättklädda” eller går utan slöja förekommer i stadsdelen.

Islamistisk radikalisering och salafism är närvarande i Norrby. En verksamhet berättar att man har kommit i kontakt med ungdomar som öppet visat stöd för Islamiska staten – yttringar som dock har minskat i takt med IS förluster.

Ett antal personer som varit hemmahörande i Norrby har rest för att ansluta sig till IS. De som jobbar i området uttrycker oro för att jihadisterna kommer att tas emot som martyrer och krigshjältar när de återvänder.

De som går emot de strikta normer som gäller i området riskerar att utsättas för vad som kallas otillbörlig påverkan:

”Särskilt inom en utbildningsverksamhet uppges att det förekommer stora problem med mobbing av flickor som inte lever efter normen och mot de elever som äter griskött. Barnen står till exempel och stirrar och tillrättavisar barn som tar griskött. Avseende att hantera dispyter kring barn som angrips på grund av att de äter griskött så sker detta enligt skolväsendet flera gånger per dag (2019).”

Stökigt när kvinna leder lektionen

Andra problem som förekommer i Norrby är låga inkomster och få som jobbar – något som innebär att barn går med tunna kläder under vinterhalvåret och måste äta sig mätta i skolan. Många av de utrikesfödda har låg utbildning och kan inte hjälpa sina barn med läxorna då de brister i svenska språket. Deltagandet vid föräldramötena beskrivs som ”mycket lågt”.

I skolan är lektionerna ibland stökiga – något som förvärras om det är en kvinna som håller i lektionen eller om ämnet för lektionen förknippas med ”kvinnliga arbetsuppgifter”.

Om brottsligheten i området framgår det att anmälningsbenägenheten är låg. Kriminella nätverk härjar och konkurrerar med varandra. Samtidigt har den somaliska delen av befolkningen sitt eget system för rättsskipning och löser vissa konflikter utan att blanda in myndigheterna.

SD om majoriteten: ”Har inget svar”

Andreas Exner är oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Borås. Han säger att rapporten bekräftar farhågor han tidigare haft.

– Rapporten säger svart på vitt det vi försökt påtala under lång tid men fått nidbilder och epitet slängda efter oss.

En del av rapporten handlar om de kriminella nätverken, som i vissa fall är baserade på släktskap och etnicitet.

– Man ska komma ihåg att det inte är alla i Norrby som är kriminella. Men alla som bor där drabbas. Vi ser dagligen hur människor som bor i de här områdena blir utsatta för våld, hot och brottslighet. Det är de som är de verkliga förlorarna, säger Exner.

Han är kritisk mot den styrande S-C-L-MP-majoriteten.

– De har inget svar eller mål för när våra utanförskapsområden ska vara avförda från polisens listor över utanförskapsområden. Det är tragiskt.

Vad hoppas du att den här rapporten ska leda till?

– Att frågan med våra utanförskapsområden ska komma högst på agendan.

Norrbyrapporten

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag