Ny SIFO-undersökning: Majoritet av väljarna emot smyganslutning till NATO

Kritiker menar att värdlandsavtalet gör att Sverige ansluts till NATO bakvägen
  • Tisdag 23 feb 2016 2016-02-23
E-post 1123

SVERIGE Partierna är, med undantag för SD och V, överens om att Sverige ska anta ett värdlandsavtal med NATO. Nu visar en ny SIFO-undersökning att fler väljare är mot än för värdlandsavtalet – och det i alla politiska läger. – Man vill göra så många barn som möjligt med Nato och sedan kunna säga att ”nu är det väl dags att vi gifter oss”, säger den förre utrikesministern Hans Blix till tidningen Folket i Bild.

Värdlandsavtalet innebär att NATO ska få stationera trupp och utrustning i Sverige efter godkännande från regeringen. Det öppnar även för att det ska vara möjligt för militäralliansen att bedriva militära operationer mot andra länder från svenskt territorium. Avtalet skrevs under av den M-ledda regeringen 2014 men måste också godkännas av riksdagen, som kommer fatta beslut i frågan under våren 2016.

Alla väljare – även borgerliga – är negativa

En opinionsundersökning, beställd av Aktionsgruppen Nej till NATO och utförd av SIFO mellan den 15-19 februari visar att en majoritet av väljarna avfärdar värdlandsavtalet, att de inte vill ha NATO-trupp på svenskt territorium och inte vill ge upp den svenska alliansfriheten.

  • Av de tillfrågade var 56 procent negativa till värdlandsavtalet och 27 procent positiva, 16 procent var osäkra.
  • Av röd-gröna väljare säger 70 procent nej till värdlandsavtalet medan 14 procent är positiva.
  • Av de borgerliga väljarna säger 45 procent nej till värdlandsavtal medan 39 procent är positiva.
  • Av SD-väljarna säger säger 51 procent nej till värdlandsavtal medan 33 procent är positiva.

Sverige blir skyldiga att kriga för USA och Turkiet

Ett medlemskap i NATO skulle innebära att Sverige blir skyldiga att militärt skydda NATO:s medlemsländer, däribland USA, Turkiet och andra krigförande stater. Detta med grund i NATO:s artikel 5 som betyder att organisationen ska utgöra ett kollektivt försvar för medlemsländerna i händelse av krig.

Kritiker menar att det tagits flera steg av de två senaste regeringarna som för oss närmare NATO, såsom samövningar, materielsamordning och nu värdlandsavtalet – vilket beskrivits som ett sätt att smygansluta Sverige till NATO.  Den före detta utrikesministern i dåvarande Folkpartiet och senare chef för FN:s vapeninspektörer Hans Blix ratar den förda regeringspolitiken gentemot NATO och det han ser som ett svenskt närmande till militäralliansen.

– Man vill göra så många barn som möjligt med Nato och sedan kunna säga att ”nu är det väl dags att vi gifter oss”, säger Hans Blix till tidningen Folket i Bild om det ökade samarbetet med NATO.

Försvarsministern om argument för alliansfrihet: ”Lögn och dikt i debattens undervegetation”

Den nuvarande försvarsministern Peter Hultqvist (S) har tidigare sagt att skepsis inför värdlandsavtalet bland annat är ett resultat av rysk desinformation.

– I Ryssland är informationsarenan i 2014 års militära doktrin utpekad som den fjärde arenan för krigföring vid sidan om mark sjö och luft. Syftet är att splittra, demoralisera och skapa myter och förvilla. Det handlar om att främja sina egna säkerhetspolitiska mål. Så kallad ”maskirovka”, sade han i sitt tal till den årliga konferensen Folk och Försvar 12 januari.

Hultqvist menar att oron för baser eller kärnvapen på svensk mark är nonsens, och hans budskap till skeptikerna var skarpt formulerat.

– Jag vill bara klart och tydligt deklarera: detta är lögn och förbannad dikt. När saker som detta sprids i debattens undervegetation handlar det om att så osäkerhet och plantera myter. Det är ett klassiskt sätt att arbeta för den som vill underminera, sade försvarsministern då.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag