Ny WHO-rapport om cannabis: ”Ger fler beroende, mer problem och lägre IQ permanent”

Foto: Polisen
  • Fredag 11 mar 2016 2016-03-11
E-post

GENÈVE Världshälsoorganisationen (WHO) har under väckan släppt en omfattande rapport om cannabis och dess effekter på hälsan. Enligt rapporten har såväl beroende som problem med drogen blivit mer vanligt.

Cannabis är världens vanligaste olagliga drog och WHO har för första gången på 20 år gjort en sammanställning av kunskapsläget inom internationell forskning vad gäller vetenskapliga studier om drogen och dess effekter på människors hälsa.

Enligt WHO har cannabis generellt fått högre halt av ämnet THC, den verksamma substansen i drogen, under de senaste två decennierna. Man har även funnit att unga är mer sårbara än vad man tidigare trott och att fler cannabis-relaterade problem rapporteras inom sjukvården nu än vid tiden den systematiska sammanställning som gjorts dessförinnan.

Bakom rapporten står 30 av världens främsta forskare inom området cannabis. Ämnet för rapporten är icke-medicinskt, det vill säga rekreationelt bruk av cannabis, såsom marijuana och hasch, på kort och på lång sikt.

WHO: Cannabisanvändare har lägre IQ och det är permanent

Några av riskerna som rapporten pekar på är nedsatt minne och kognitiv förmåga och olika psykiatriska besvär, bland annat panikångest och schizofreni. Enligt rapporten utvecklar 1 av 6 unga som brukar drogen beroendesyndrom. I rapporten ingår även rön från en uppmärksammad nyzeeländsk studie där unga cannabisanvändare visats få lägre IQ senare i livet, och att effekten är permanent. Annat som tas upp är förebyggande arbete för att förhindra problematiskt bruk, samt drogens effekter på samhällelig nivå.

Enligt nyhetsbyrån Drugnews är rapporten tillkommen på svenskt initiativ.

Rapporten kommer inte med några särskilda rekommendationer eller vetenskapliga rön om det lämpliga i att ha en restriktiv cannabis-politik eller mer liberal sådan.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag