Nya lagförslaget öppnar för att betydligt fler ensamkommande ska få stanna i Sverige

Justitieminister Morgan Johansson (S) och Mikael Eriksson (SD). Infällt Maria Ferms tweet. Foto: CC Frankie Fouganthin / Privat
  • Måndag 28 Nov 2016 2016-11-28
E-post 882

STOCKHOLM Det ska räcka att ensamkommande skriver in sig på närmaste gymnasieskola för att garanteras ett tillfälligt uppehållstillstånd. Det nya utkastet till lagförslag från justitiedepartementet, som skickas på lagrådsremiss, föreslås mjuka upp de tuffare asylreglerna som infördes 21 juni i år. På så sätt försöker den rödgröna regeringen finta allmänheten om den ”tuffare” linjen i asylfrågor rörande ensamkommande.

På måndagen publicerade justitiedepartementet ett utkast till lagförslag som ska skickas på lagrådsremiss. I utkastet föreslås att göra det betydligt enklare för ensamkommande att få stanna i Sverige genom att den som skriver in sig på en gymnasieutbildning kommer omfattas av betydligt generösare regler för uppehållstillstånd.

Lagen utformas på sådant sätt att den med avsikt parerar de tuffare, om än tillfälliga, regler som trädde i kraft den 21 juni i år. Ytterst ansvarig för utkastet om mer generösa regler är justitieminister Morgan Johansson (S).

”Det ska vara möjligt för den som har fått ett längre eller ett beviljat uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå att beviljas ett permanent uppehållstillstånd på grund av försörjning även under en tid efter det att den tillfälliga lagen har upphört att gälla”, står att läsa på regeringens hemsida.

Och att utkastet till nytt lagförslag omfattar ensamkommande är inget som den rödgröna regeringen hymlar med. Miljöpartiets gruppledare i riksdagen samt talesperson för migration och lika rätt, Maria Ferm, skriver på Twitter att lagförslaget syftar på just ensamkommande.

Sverigedemokraterna kritiska: ”Urvattnar de införda regelskärpningarna”

Miljöpartiets gräsrötter har länge varit djupt kritiska till partiledningen som ingår i den regering som infört några av de tuffaste asylreglerna i Europa. Det nya utkastet till lagförslag kan vara ett sätt att stryka den interna opinionen medhårs. Men från oppositionspartiet Sverigedemokraterna yttras inte helt oväntat kritik mot utkastet.

– Det här är ett sätt för regeringen att urvattna de införda regelskärpningarna och öppna upp för att fler ensamkommande ska kunna stanna, säger Jimmie Åkessons politiska sekreterare Mikael Eriksson (SD).

Eriksson poängterar att hur man än räknar kommer den totala kostnaden att öka ju fler som får uppehållstillstånd med dagens system. Och om inte de ökande kostnaderna landar på staten kommer det i vart fall drabba kommunerna, varnar han.

– Något väldigt anmärkningsvärt är att regeringen i sin lagrådsremiss skriver att de ekonomiska konsekvenserna antas rymmas inom Migrationsverket befintliga anslag. Detta är ett oseriöst antagande eftersom utbildningsministern samtidigt har sagt att han inte vet hur många som kan komma att omfattas.

– Det är också så att även om själva administrationskostnaderna vad gäller uppehållstillståndet ryms inom myndighetens budget, uppstår de riktiga kostnaderna på kommunsektorn när de som omfattas ska ha fortsatt bostad, uppehälle och skolgång. I en tid med redan pressade resurser så kan detta slå väldigt hårt mot Sveriges kommuner.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag