Nyheter Idag ingår samarbete med Sentio för mätning av väljaropinionen

Nu samarbetar Nyheter Idag med Sentio om politiska opinionsmätningar. Bilden är ett montage. Foto: Chang Frick / Nyheter Idag
  • Tisdag 21 jul 2015 2015-07-21
E-post 542

SVERIGE Med start i juli månad kommer Nyheter Idag att samarbeta med det norska opinionsinstitutet Sentio i ett avtal som löper tillsvidare. Avtalet innefattar såväl opinionsmätningar som riktade frågeställningar. – Vi ser fram emot ett gott samarbete, säger Arve Östgaard, VD på Sentio Research Sverige AB.

Med start i juli månad samarbetar Nyheter Idag med det norska opinionsinstitutet Sentio Research. Det betyder att Nyheter Idag exklusivt kommer publicera resultatet av Sentios månadsvisa opinionsmätningar, men samarbetet omfattar även möjligheter att göra skräddarsydda undersökningar i valda frågor.

– Sentio Research Sverige AB och Nyheter Idag samarbetar nu om politiska opinionsundersökningar i Sverige. Sentio är en av Skandinaviens största byråer inom politisk analys och utför politiska mätningar i Sverige, Norge och Danmark, säger Arve Östgaard, VD på Sentio Research Sverige AB.

”Riktade undersökningar kan bli intressant”

Nyheter Idag är en relativt ny sajt som startades i slutet på 2013 i form av ett hobbyprojekt. Den huvudsakliga inriktningen på sajten är att rapportera om politik, sociala medier men även viss nöjesjournalistik – såväl inrikes som utrikes – med ett i huvudsak borgerligt perspektiv. Med tiden har antalet läsare och räckvidd ökat, något som skapar förutsättningar för att i framtiden kunna driva Nyheter Idag som ett företag. Samtidigt är Sentio ett väletablerad institut som utfört opinionsmätningar varje månad i Sverige sedan 2005, berättar Östgaard.

– Att vi nu samarbetar med Sentio är ett litet steg i den riktningen. Vår målgrupp har ett stort politiskt intresse och jag bedömer att Sentio är ett perfekt verktyg för att ytterligare skapa en dimension i vår politiska rapportering, framför allt är det riktade undersökningar i valda frågor som jag tror kan bli intressant. Men givetvis är även intresset för månatliga opinionsmätningar stort, säger Chang Frick, en av de drivande personerna bakom Nyheter Idag.

Det finns många intressanta frågeställningar som kan undersökas jämte sedvanliga opinionsmätningar, menar Frick. En sådan frågeställning skulle kunna vara svenska folkets inställning till alkoholmonopolet eller hur synen på legalisering av cannabis ser ut.

– Vi kommer såklart undersöka frågor ur ett libertarianskt perspektiv, men även klassiska högerfrågor samt sådant som vi bedömer har högt nyhetsvärde.

Utesluter inte crowdfunding

Verksamheten i Nyheter Idag har en ytterst begränsad ekonomi varför Frick inte utesluter möjligheten att använda en slags crowdfunding för att finansiera riktade opinionsundersökningar. Han tror att i valda frågor finns ett så pass stort allmänintresse att läsarna kan vara beredda att bidra med finansiering.

– Ja, vi får nog vara ödmjuka och erkänna att vår ekonomi är ytterst liten. Samtidigt kostar det inte så många tusenlappar att faktiskt genomföra riktade undersökningar, varför det kan vara intressant att i vart fall testa någon form av crowdfunding för detta ändamål.

Men till en början kommer det vara månadsvisa opinionsundersökningar som Nyheter Idag framöver har exklusivitet på att publicera från Sentio. Den första mätningen publiceras redan i juli och framöver kommer mätningarna heta ”Nyheter Idag/Sentio”.

– Vi ser fram emot ett gott samarbete, avslutar Arve Östgaard på Sentio.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag