Nyheter idag klandras för påståenden om ”fejkad nazistskandal”

  • Tisdag 21 mar 2023 2023-03-21
E-post

Mediernas Etiknämnd (MEN) har beslutat att klandra Nyheter Idag för en artikel som granskade vad som låg bakom en påstådd ”nazistskandal” på ett riksdagskansli kort före valet. MEN anser att Nyheter Idag inte gjorde tillräckligt för att låta en utpekad kanslichef bemöta uppgifterna om hen. Nedan följer ett uttalande av MEN.

Mediernas Etiknämnd klandrar Nyheter Idag för att ha brutit mot god publicistisk sed. Tidningen har utan tillräckliga belägg hävdat att chefen för ett partis riksdagskansli lämnat en ”fejkad nazistskandal till Aftonbladet”. Det har förorsakat kanslichefen en oförsvarlig publicitetsskada.

Enligt artikeln publicerad i september 2022 var kanslichefen på väg att bli av med jobbet. Nyheter Idag hänvisade till en anonym källa.

Enligt uppgift till tidningen rådde kaos på riksdagskansliet. Det hade börjat med att en medarbetare, med polsk bakgrund, velat uppmärksamma den polska minnesdagen av när andra världskriget bröt ut den första september 1939. I ett mejl till ett 30-tal andra medarbetare bjöds det in till minnesfika. Rubriken på mejlet löd ”Andravärldskrigsinledelsefika” och inleddes med ”Med anledning av 83-årsdagen av Nazitysklands anfall mot Polen.”

Flera på riksdagskansliet kände till X-medarbetaren som skickat ut mejlet och dennes polska bakgrund. Trots detta hade kanslichefen kommenterat saken till Aftonbladet utan att nämna att inbjudan i själva verket handlade om en polsk minnesdag.

En centralt placerad källa misstänkte att det var kanslichefen som på eget bevåg skapat den fejkade ”skandalen”. Bakgrunden skulle i sådana fall vara att hen var på väg att bli av med jobbet och att det då skulle handla om någon slags hämnd mot partiet.

Tidningens uppgiftslämnare förklarade vidare att kanslichefen ”kanske är sur och vill jävlas, det finns ingen rimlig förklaring till varför hen ger de kommentarerna till Aftonbladet”. Enligt källan var det allmänt känt att medarbetaren som skrivit mejlet hade polsk bakgrund och därför blir det ”bisarrt” att tolka det som ett stöd för nazismen.

Publiceringen anmäldes av kanslichefen. Hen ansåg att hen hade blivit felaktigt utpekad och namngiven i mindre trevliga sammanhang. Skälen till att hen slutade sin anställning hade förvanskats.

Tidningens utgivare svarade att anmälaren som kanslichef hade ett stort inflytande och stort ansvar i ett av Sveriges största riksdagspartier. Genom den rollen fick anmälaren finna sig i att bli mer närgående granskad än exempelvis en enskild tjänsteman. Att kanslichefen blivit namngiven berodde på hen själv. Hen hade, av någon anledning, valt att i eget namn kommentera uppgifter om en medarbetare till Aftonbladet. Den normala rutinen i partiet var att låta pressavdelningen hantera kommunikation med medier.

Före publicering hade Nyheter Idag försökt ställa frågor till anmälaren via partiet, men det hade inte låtit sig göras då alla frågor hänvisats till partiets pressavdelning. Ingenting hade dock hindrat anmälaren från att själv kontakta Nyheter Idag för att ge sin version, något han inte hade gjort.

Anmälaren hade enligt utgivaren för Nyheter Idag visserligen lidit viss publicitetsskada. Men publicitetsskadan var försvarbar, inte minst då anmälaren själv valt att kommentera uppgifter om sin egen medarbetare i Sveriges största kvällstidning.

Det kanslichefen vände sig emot i samtliga publiceringar var att man genom rubriksättning och sättet att rapportera hade fått hen att framstå som nazist eller som att hen i övrigt hade klandervärda åsikter och egenskaper.

Rubriken i Nyheter Idag antydde att hen skulle gett Aftonbladet en fejkad nazistskandal. Detta var en oerhört långsökt och kränkande beskrivning. Hen hade ansett medarbetarens mejl olämpligt oaktat dennes bakgrund. I övrigt spekulerade artikeln om och antog diverse olika saker som helt enkelt inte var sanna och som också senare plockades upp av andra medier. Detta fortsatte skapa en oerhörd skada för hen både privat och i det fortsatta arbetslivet.

Kanslichefens påstående om att Nyheter Idag inte försökt få tag på hen tillbakavisades av tidningens utgivare. Tidningen hade inga kontaktuppgifter till hen, och försöken att nå hen via partiet hade misslyckats då frågan tagits över av presstjänsten.

Medieombudsmannens bedömning
Det finns ett allmänintresse i att rapportera om påstådda motsättningar och konflikter inom ett riksdagspartis kansli, särskilt om dessa skulle orsaka att kanslichefen får lämna sin post. Som kanslichef har anmälaren en sådan ställning att hen får tåla granskning.

I artikelrubriken påstås att anmälaren blivit sparkad sedan hen givit en fejkad nazistskandal till Aftonbladet. I artikeltexten anges att anmälaren spelat med och låtsats att det varit fråga om en nazistskandal. En anonym källa spekulerar i att hen skulle ha gjort detta i något slags hämndsyfte.

Även om dessa påståenden i viss mån mildras genom att det anges att anmälaren misstänktes ligga bakom den falska nyheten är det fråga om uppgifter som är klart negativa för anmälaren och orsakar hen en skada.

Den medieetiska utgångspunkten när det gäller belägg för en uppgift är att ju allvarligare påståenden som görs om en person, desto tyngre underlag krävs för att det som publiceras verkligen stämmer. En anonym källa, som dessutom enbart misstänkte att anmälaren på eget bevåg skapat skandalen, utgör inte heller tillräckliga belägg för påståendet.

Enligt MO kan rubriksättningen inte förstås på annat sätt än att anmälaren fått sparken på grund av att hen ska ha fejkat en nazistskandal.

Nyheter Idag har uppgett att mediet inte haft några kontaktuppgifter till anmälaren och därför sökt hen via partiet, som hänvisat till presstjänsten. Mot bakgrund av uppgifternas karaktär anser MO att det i detta fall krävs större ansträngningar än så för att anmälarens rätt till bemötande ska anses tillgodosedd.

Sammantaget anser MO att det finns ett allmänintresse av rapporteringen och att anmälaren har haft en sådan ställning att hen får tåla granskning. Dock har den aktuella publiceringens sådana brister i fråga om belägg och bemötande att mediet inte kan undgå klander.

Mediernas Etiknämnds bedömning
Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning och klandrar Nyheter Idag för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Detta är en förkortad version av nämndens beslut. Beslutet i sin helhet kommer att finnas tillgängligt på Allmänhetens Medieombudsmans/Mediernas Etiknämnds hemsida www.medieombudsmannen.se.

Fotnot: Pressens Opinionsnämnd och Allmänhetens Pressombudsman ombildades den 1 januari 2020 till Mediernas Etiknämnd och Allmänhetens Medieombudsman.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag