Ökad dödlighet till följd av sjuksköterskebrist

Foto: Pixabay
  • Måndag 7 aug 2017 2017-08-07
E-post 161

SVERIGE Ny forskning pekar på ett starkt samband mellan tillgång till kvalificerade sjuksköterskor och låg dödlighet på sjukhus. – Det förvånar mig att problemet med låg sjuksköterskebemanning inte uppmärksammas ännu mer med tanke på att patientsäkerheten är hotad och liv står på spel, säger Jane Ball, forskare vid Karolinska Institutet. 

Sverige har under fler år präglats av en stor brist på sjuksköterskor. Vårdplatser stängs ner och det går allt fler patienter per sjuksköterska. Siffror från 2016 visar att över 1500 vårdplatser på landets 23 största sjukhus hålls stängda på grund av personalbristen.

Svensk och internationell forskning visar att antalet kvalificerade sjuksköterskor är en viktig faktor bakom patientsäkerheten, uppger Dagens Nyheter.

När mängden sjuksköterskor minskar och antalet patienter blir fler hinner sjuksköterskor inte med alla omsorgsaktiviteter som krävs för att hålla patienters dödlighet låg. Jane Ball vid Karolinska Institutet, visar att patienter som gått igenom ett vanligt kirurgiskt ingrepp, med låg förväntad dödlighet, påverkas negativt av brist på sjuksköterskor. Minskad omvårdnadsaktivitet på 10 procent ger en 16 procent dödlighet på vanliga kirurgiska ingrepp inom 30 dagar efter operationen.

– Det förvånar mig att problemet med låg sjuksköterskebemanning inte uppmärksammas ännu mer med tanke på att patientsäkerheten är hotad och liv står på spel, säger Jane Ball, till Dagens Nyheter.

Forskningen som genomförts runtom i Europa visar att antalet patienter per sjuksköterska är av enorm vikt för vårdresultatet.

Linda Aiken, professor i omvårdnadsvetenskap vid Pennsylvanias universitet, kritiserar, i tidningen Vårdfokus, den svenska situationen.

– Min forskning visar att sjuksköterskor som ersätts med mindre kvalificerad personal leder till en ökad dödlighetsrisk med upp till 20 procent för patienterna. Vidare har vi funnit att sjukhus som har god bemanning med sjuksköterskor använder färre intensivvårdsdagar, har kortare vårdtider och färre återinskrivningar. Det kan ge stora besparingar, säger Linda Aiken.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag