Ökad spelarflykt till casino utan svensk licensförväntas efter regeringens förslag om höjd spelskatt

  • Torsdag 23 nov 2023 2023-11-23
E-post 0

Den svenska spelmarknaden drog än en gång det korta strået när regeringen i början av höstenlämnade över budgetpropositionen för 2024. Där föreslogs det att spelskatten ska höjas från 18till 22 procent. En stor förändring som sätter ytterligare press på svenska bolag och potentielltförsämrar deras förmåga att konkurrera med utländska aktörer.

Försämrar konkurrenskraften för svenska aktörer
Trots att vadslagning på nätet är väletablerat är framtiden för aktörer inom Sverige oviss då
regeringen med jämna mellanrum kommer med hårda slag som slår mot både konkurrenskraft
och vinstresultat. Tidigare har det handlat om detaljstyrning från Spelinspektionen kring
transaktioner och kunderbjudanden som haft motsatt effekt, där svenska casinon tappat kunder
till utländska aktörer då dessa erbjuder bättre spelmöjligheter.
I det här fallet gäller det en skattehöjning om 4% som pressar marginalerna för svenska
spelbolag och gör det svårare för dessa att attrahera svenska spelare. Ett casino utan svensk
licens
, som erbjuder sina speltjänster från utlandet omfattas inte av Spelinspektionens

bestämmelser, och kan erbjuda bättre möjligheter för spelarna. Framförallt har aktörer som
bedriver casino utan svensk licens bättre förutsättningar angående vinstskatter, exempelvis har
bolag från Malta 5% skatt i jämförelse med 22% i Sverige. Detta gör det ännu svårare för
svenska aktörer att hålla jämna steg då utländska aktörer kan sockra sina kunderbjudanden,
där det samtidigt saknas begränsningar kring hur många kunderbjudanden som får ges per
kund och konto. Casinon på den svenska spelmarknaden får enligt Spelinspektionens regler
inte erbjuda fler än ett kunderbjudande per kund och konto.
Bakgrunden till ökad spelskatt
Bakgrunden till skattehöjningen, som förväntas träda i kraft från och med den 1:a juli 2024, är
att värna om överskottet från spelverksamheten i Sverige, genom att det bidrar till finansiering
av statlig verksamhet. Sedan de nya spellagarna trädde i kraft 2019, har målet alltid varit att
uppnå en kanalisering om 90% och enligt budgetpropositionen ska en spelskatt om dryga 20%
uppnå det målet.

Flera experter från spelbranschen anser att regeringen har missbedömt kanaliseringsgraden då
de mäter den på fel sätt. Problemet med hur Spelinspektionen uppskattar kanaliseringen är att
de slår samman alla typer av vadslagning, online och offline. Ett exempel på hög
kanaliseringsgrad är offline spel där Svenska Spel och ATG har ett duopol, som troligtvis ligger
på 100%. Ett annat exempel är spel på hästar, där kanaliseringen också ligger runt 100%, samt
att sportspel förväntas ligga på över 90%. Problemområdet är framförallt casinospel på nätet,
som enligt uppskattningar ligger betydligt lägre—runt 75%.
Straffar framförallt casino operatörer
Den förväntade skattehöjningen är den första sedan 2019 och anledningen till att skatten legat
på 18% de senaste fyra åren är för att Spelinspektionen var orolig för att det skulle leda till en
spelarflykt till casinon utan svensk licens. Att de nu gör höjningen är olyckligt, framförallt för
aktörer som primärt är beroende av sin casinoverksamhet. Deras vinstmarginaler kommer
krympa i relation till höjningen och vi kan komma att se fler bolag försvinna från den svenska
marknaden. Man skulle kunna argumentera för att höjningen kan sålla agnarna från vetet, där
svaga aktörer tvingas lämna och de största och mest väletablerade överlever. De väletablerade
spelbolagen kan då öka sina intäkter och bättre konkurrera med utländska aktörer.
Problemet i det scenariot är att begränsningar från Spelinspektionen ändå gör det svårt att
konkurrera och att konkurrenskraften hos de återstående spelbolagen kommer att vara fortsatt
låg i jämförelse med utländska aktörer, som kommer att kunna ta fler marknadsandelar inom
nätcasino segmentet.
Man kan konstatera att regeringen återigen skjuter sig själv i foten genom sin dåliga hantering
av casino regleringar och bestämmelser. Det är tydligt att det krävs en bättre dialog med
spelbranschen om Spelinspektionen ska nå sina mål kring kanalisering av spel på nätet. Tills

det sker kan vi förvänta oss att svenska spelare fortsätter att migrera till alternativ utanför
Sveriges gränser, med pengar som skulle kunnat gå till regeringens överskott från den svenska
spelverksamheten.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag