Oksanens DN-försvar motsägs av professor vid Försvarshögskolan

Patrik Oksanen försvarar DN-annonsen. Foto: Nyheter Idag / Faksimil Twitter
  • Lördag 21 sep 2019 2019-09-21
E-post 104

Försvarsdebattören Patrik Oksanen ser inte ”något innehållsskäl att stoppa” den hårt kritiserade propaganda-annonsen från den kinesiska regimen i DN. Till Nyheter Idag pekar han på folkrätten som argument. Men Ove Bring, professor i internationell rätt vid Försvarshögskolan, ger en annan bild. – Det är att betrakta som ett folkrättsbrott, säger han om Kinas agerande gentemot Hong Kong.

I gårdagens DN publiceras propaganda från den kinesiska regimen med syfte att ge den kinesiska statens bild av protesterna i Hong Kong. Flera kritiker menar att DN gör fel som mot betalning sprider den auktoritära statens propaganda med syfte att underminera demonstranternas krav på medborgerliga fri- och rättigheter.

Men det finns även de som tar Dagens Nyheter i försvar. En av dem är Patrik Oksanen, försvarsdebattör och politisk redaktör för Hudiksvalls Tidning. I ett replikskifte på Twitter skriver Oksanen att han inte ser ”något innehållsskäl att stoppa denna annons”, där han hänvisar till sin medverkan i ett poddavsnitt hos Svenska Dagbladets ledarredaktion.

– Det här är komplicerat. Om vi tittar på annonsens innehåll och utformning ser jag inget skäl för en utgivare att stoppa annonseringen på grund av dess innehåll. Sen kan vi ha principdiskussioner om auktoritära stater ska annonsera eller inte och vilken typ av reaktion eller motreaktion en sådan annonsering ska ha, säger han i podden.

”Folkrättsbrottet” är skillnaden mot situationen på Krim, enligt Oksanen

Flera kritiker i sociala medier drar paralleller till Rysslands annektering av Krim och situationen i Ukraina. En av kritikerna är Ola Wong, expert på Kina och redaktör på tidskriften Kvartal. På Twitter undrar han vad nästa DN-annons blir? ”Putins syn på Ukraina på betald helsida?”, frågar han retoriskt.

Nyheter Idag har över SMS frågat Patrik Oksanen om han skulle ha samma hållning om exempelvis Nyheter Idag tar in en annons betald av Ryssland som vill ”nyansera” annekteringen av Krim, eller om det finns en skillnad. Oksanen svarar mycket kort och pekar på att ”folkrättsbrottet” är skillnaden och hänvisar till regeringens hemsida om folkrätten.

Oksanen har länge argumenterat att den ryska annekteringen av Krim är olaglig och strider mot just folkrätten.

Professor vid Försvarshögskolan: Situationen i Hong Kong bryter mot folkrätten

Oksanens argument om att folkrätten skiljer Krim från Hong Kong motsägs av Ove Bring, professor emeritus vid Försvarshögskolan. Bring har lång erfarenhet av dessa frågor och har tidigare arbetat som sakkunnig, departementsråd och folkrättsrådgivare på Utrikesdepartementet och som professor i folkrätt vid Uppsala universitet och Stockholms universitet.

– Det strider mot de mänskliga rättigheterna i och med att de inte tillåter yttrandefriheten i Hong Kong. Den kinesiska centralmakten samarbetar med det politiska styret i Hong Kong och Carrie Lams (Hongkongs chefsminister reds. anm) dirigeras ju delvis från Peking. Det är klart att den kinesiska aktionen är indirekt mot Hong Kong, man vågar inte gör allt för mycket nu.

Bring pekar även på avtalet mellan Storbritannien och Kina, som i korthet går ut på att Hong Kong sedan återlämnandet 1997 ska få behålla en hög grad av självstyre och medborgerliga fri- och rättigheter i minst 50 år, bryts genom det kinesiska agerandet.

– Det avtalet har Kina inte respekterat fullt ut. De respekterar inte principen om två politiska system och i den meningen bryter Kina mot folkrätten. De bryter mot pacta sunt servanda, att avtal ska hållas.

Att bryta det här avtalet är att betrakta som ett folkrättsbrott?

– Det är att betrakta som ett folkrättsbrott. Man har ingått ett internationellt avtal och man respekterar inte det, åtminstone respekterar man inte det fullt ut, man bryter mot det i vissa delar. Absolut.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag