Oljefynd i Sverige men regeringen kan komma att förbjuda utvinningen

Foto: Faksimil Flickr
  • Söndag 5 mar 2017 2017-03-05
E-post 840

DALARNA Det har gjorts oljefynd i Sverige men det kan komma att bli olagligt att utvinna. Regeringen har nämligen gett Sveriges geologiska undersökning, SGU, i uppdrag att utreda om borrning av olja och gas ska förbjudas. Borrningsföretag tycker förbud är fel väg att gå.

Antalet undersökningstillstånd för landbaserad olja och gas uppgår i Sverige till ett 50-tal utspridda i landskapen Dalarna, Gotland, Öland och Östergötland. Nu har Sveriges geologiska undersökning, SGU, fått i uppdrag av regeringen att utreda huruvida utvinning av landbaserad olja och gas ska förbjudas. Det rapporterar TT, skriver Dagens Industri.

Utredningen ska vara klara 10 april i år och projektledare för regeringens uppdrag är Anna Åberg. Enligt henne utgör inte gas och oljeutvinningen i Sverige någon större miljöskada även om alla typer av borrningar i berggrunden kan påverka grundvattnet och leda till föroreningar. Tanken med ett eventuellt förbud är att Sverige ska fasa ut fossilberoendet.

Siljan, Sverige sjätte största sjö, belägen i Dalarna är ett område där det hittats olja i samband med provborrning efter naturgas. Företaget AB Igrene analyserar vilka volymer som finns att tillgå och om det vore lönsamt att starta en produktion. Företagets styrelseordförande Anders Rydberg är negativt inställd till ett förbud mot borrning av olja och gas. Han tycker istället att man bör pröva varje enskilt fall.

Även utvinning av skiffergas skulle omfattas av förbudet. Det skiffer som uppfyller flest egenskaper för att innehålla gas är Alunskiffer. Skiffern innehåller höga halter av kerogen vilket kan användas till utvinning av petroleum. Skiffern är också rik på uran. Dessa återfinns främst i landskapen Västergötland, Östergötland, Närke och Skåne där man utvunnit alunskiffer sedan 1630-talet.

De partier som varit drivande i frågan är Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag